Antagning till forskarutbildning vid institutionen för global folkhälsa

Här hittar du information om antagning till forskarutbildning vid institutionen för global folkhälsa.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till forskarutbildningen på KI måste du uppfylla kraven för både grundläggande och särskild behörighet.

Om behörighet till forskarutbildning på KI.

En antagningsprocess börjar med att en doktorandplats inrättas (steg 1). Därefter påbörjas rekrytering av doktorand (steg 2). Antagningsprocessen avslutas med prefektens beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (steg 3). Efter antagning upprättas en individuell studieplan (steg 4).

Hur du blir doktorand vid institutionen

Om du vill bli doktorand vid institutionen för global folkhälsa söker du en eller flera av de annonserade doktorandplatserna. Om du har några frågor om doktorandprojektet, hör av dig till kontaktpersonen i annonsen.

Om du har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan du antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller kontakta någon av institutionens forskargrupper.

Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering. Notera att förändringar i högskoleförordningen innebär kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018. Om externa stipendier.

Antagningsbeslut

Beslutet om antagning till en doktorandplats fattas av prefekten vid institutionen.

Efter antagning och anställning

Senast en månad efter studiestart ska studenten och handledaren inkomma med förslag på en individuell studieplan (ISP).

Annonserade doktorandplatser

Doktorandplatser hos oss

AU
Innehållsgranskare:
2023-04-12