Tema: Vaccinforskning

Vacciner har räddat liv i mer än 200 år men fortfarande har den moderna vaccinforskningen mycket att erbjuda. Med ny kunskap öppnas dörrar till att utveckla vacciner mot till exempel cancer, demens och hjärt-kärlsjukdom. Covid-19-pandemin har gett vaccinforskningen en rejäl skjuts framåt.

Vaccin mot covid-19

Några av våra forskare inom området