Tema: Vaccinforskning

This page in English

Trots att vacciner har räddat liv i mer än 200 år har den moderna vaccinforskningen bara börjat utveckla deras potential. Med ny kunskap öppnas nya dörrar: i framtiden kanske vi vaccinerar oss mot cancer, demens och hjärt-kärlsjukdom.

ImmunologiVirologi