Tema: Vaccinforskning

Trots att vacciner har räddat liv i mer än 200 år har den moderna vaccinforskningen bara börjat utveckla deras potential. Med ny kunskap öppnas nya dörrar: i framtiden kanske vi vaccinerar oss mot cancer, demens och hjärt-kärlsjukdom.

Theodor och Tyra på spaning.

 Hur gör man ett vaccin? Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa forskare som berättar om varför vi vaccinerar oss och vad det är bra för.

Några av våra forskare inom området