Transparens viktig för att hjälpa vaccinrädda

I februari 2021 publicerades en undersökning av DN/Ipsos som visade att andelen svenskar som tänker ta covid-19-vaccin ökat. Men fortfarande angav närmare en femtedel att de var osäkra eller att de helt enkelt tänkte avstå från att vaccinera sig. Enligt forskare vid Karolinska Institutet är det viktigt att ta människors oro på allvar och informera om både för- och nackdelar med vaccin.

Två knappar som visar ja (grön) och nej (röd).
Välja eller välja bort vaccin, vad är konsekvensen? Illustration: Pixabay/public domain

Erik Anderssonär psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap och forskar bland annat om överdriven oro. Han menar att människors oro ofta har sitt ursprung i en upplevd brist på information och kunskap. Därför är det viktigt med bra pedagogiska modeller som kan förklara konsekvenserna av att välja – eller välja bort – ett vaccin och att lyfta fram både fördelar och nackdelar lika tydligt.

– Att bidra med information är det centrala, att inte ducka för att visa riskerna. Visa istället vad tillgängliga data säger om både effekter och bieffekter. Min erfarenhet säger att det är viktigt att vara helt transparent med fördelar och nackdelar för att lyckas övertyga någon på ett bra sätt, säger Erik Andersson.  

Privat risk väger över

Samtidigt menar Erik Andersson att det saknas en bra pedagogisk modell för att verkligen nå ut med nyttan av ett vaccinationsprogram, som vid covid-19. Traditionellt förs ett vaccin fram som ett sätt att göra en insats för kollektivet, ett sätt att bidra till samhället. 

Erik Andersson, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Erik Andersson, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

– Men även om utfallet är kollektivistiskt så är de eventuella bieffekterna privata. Då kan en del uppleva att den privata risken helt enkelt är för stor för att göra den insatsen.

Nyckeln är att visa vägen till kunskap. Uppmana hellre den som känner sig osäker att själv söka upp information från pålitliga källor, än att bara hänvisa till vad myndigheterna anser. 

– Det ger personen möjligheten att själv ta ett välinformerat beslut i vaccinfrågan, säger Erik Andersson.

Strategier för att hantera oro

Erik Andersson har utvecklat ett digitalt KBT-program för att minska människors ohälsosamma oro kopplad till covid-19. Där ges deltagarna olika strategier att skärskåda sin oro. 

– Mitt råd är att du ska definiera din rädsla: vad tror du kan gå fel? Och försök sedan ta reda på mer kring de negativa konsekvenserna. Men försök inte övertyga dig själv om att du tänker fel, utan lyft fram fördelar och nackdelar för dig själv. Med alla kort på bordet så blir det ett bättre beslutsfattande. 

Att känna osäkerhet eller rädsla inför ett nytt vaccin är helt naturligt, menar han. 

– Vi är av naturen försiktigt lagda eftersom det hjälper oss evolutionärt. Ett vaccin innebär ett införande av en främmande substans in i kroppen vilket en del kan reagera instinktivt emot, säger Erik Andersson. 

God kommunikation en hörnsten

Maike Winters, forskare vid institutionen för global folkhälsa, har undersökt kommunikationens roll för att bekämpa utbrottet av Ebola i Sierra Leone åren 2014 till 2016. Hon slår fast att god kommunikation är en hörnsten vid bekämpningen av en epidemi. 

Maike Winters. Foto: Okänd. Foto: unknow

– Bara med rätt information kan vi möta människors oro och hjälpa dem att följa de råd och riktlinjer som upprättas. Upplever människor att de inte blir hörda så har de också svårt att följa instruktionerna som de får, säger Maike Winters.  

Samtidigt är det viktigt att korrigera vilseledande eller felaktig information med fakta. 

– Men att bara säga till människor att de har fel fungerar inte. Bemöt felaktigheterna med hjälp av betrodda källor som för fram fakta. Och upprepa den korrekta informationen över tid, säger hon. 

Text: Magnus Trogen Pahlén
Först publicerad på ki.se i februari 2021

Mer om ämnet