Medicinvetarna #116: Är pandemin över?

Det har gått över tre år sedan WHO förklarade covid-19-utbrottet som pandemi. En som tidigt drogs in i hetluften, både vad gäller vård av sjuka och forskning, är läkaren och forskaren Charlotte Thålin. Hennes team drog tidigt igång covidstudier på vårdpersonal och resultaten har varit viktiga för myndigheter under pandemins gång. I avsnittet svarar också Helena Hervius Askling på lyssnarfrågan: Hur många liv har covidvaccinerna sparat? Avsnittet publicerades 22 mars 2023.

Charlotte Thålin
Charlotte Thålin Foto: Andreas Andersson

Det var mycket som ställdes på ända våren 2020 när coronapandemin svepte över världen. Självklart för drabbade, särskilt de som blev svårt sjuka eller avled, men mycket annat behövde också ställas om, och inte minst inom vården. Charlotte Thålin är docent i immunologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, och biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus. Hon beskriver i avsnittet de fruktansvärda situationer som vårdpersonalen ställdes inför under pandemins första fas, men också hur en felringning underlättade när hon skulle dra igång COMMUNITY, en studie som redan resulterat i ett flertal uppmärksammade vetenskapliga publiceringar.

Charlotte Thålin är forskningsledare för COMMUNITY-studien som undersökt virus och antikroppar hos covid-smittade och anställda på Danderyds sjukhus sedan början av pandemin och som fortfarande pågår. I avsnittet berättar hon om hur studien kom till och vad den visat hittills. Hon beskriver också känslan av en dubbel verklighet som rådde under våren 2020 - inom vården: kaos, utanför:paus. 

Helena Hervius Askling
Helena Hervius Askling Foto: Andreas Andersson

Hur många liv har covidvaccinerna räddat?

Helena Hervius Askling är överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt Specialistcentrum, Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet. Hon ingår också i projektgruppen Vaccelerate, ett EU-projekt för att stärka klinisk vaccinforskning för att kunna möta kommande pandemier. I avsnittet svarar hon på lyssnarfrågan: "Hur många liv har räddats av covid-vaccinerna?". Svaret är: Väldigt många!

En studie från region Stockholm som publicerades i mars 2022 visar att vaccin förhindrade 854 dödsfall mellan mars och maj 2021. På europeisk nivå har en halv miljon dödsfall förhindrats bland personer över 65 år under det första året med vaccin. Om man zoomar ut globalt så har man räknat fram att mellan 14-20 miljoner dödsfall har förhindrats under första året med covidvaccin.

- Det är höga siffror! Samtidigt kan man se att vaccineringen är ojämlikt fördelad. Om man hade kunnat vaccinera lika bra i låginkomstländer som i höginkomstländer hade ytterligare liv kunnat räddas, säger Helena Hervius Askling.

Cecilia Odlind
2023-10-04