Tema: Kvinnors hälsa

Att vara kvinna kan ha stor betydelse för hälsan och tillgången till sjukvård. I många delar av världen nekas kvinnor till exempel rätten till preventivmedel och säker abortvård. Det biologiska könet påverkar också till viss del vilka krämpor och sjukdomar vi drabbas av – liksom vilka behandlingar som fungerar bäst. Här av vi samlat ett antal populärvetenskapliga artiklar på temat kvinnors hälsa tidigare publicerats i bland annat tidningen Medicinsk Vetenskap och vår nyhetskanal KI Nyheter.

Hudkontakt viktigt

Hud-mot-hud-kontakt direkt efter förlossningen har visat sig ha många positiva hälsoeffekter för både mamman och det nyfödda barnet. Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt. Den här filmen har producerats i samarbete med Healthy Children Project i USA och ska användas för att utbilda barnmorskor och läkare.