Vidgar förståelsen av PCOS

Elisabet Stener-Victorin forskar om kvinnor med PCOS och var en av de första att uppmärksamma sjukdomens koppling till psykisk ohälsa. Hennes mål är att förstå orsakerna bakom syndromet och bidra till bättre behandlingar.

Elisabet Stener-Victorin, portrait.
Professor Elisabet Stener-Victorin, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, den vanligaste hormonella och metabola störningen hos kvinnor. Vi växlar mellan kliniska studier och prekliniska experiment för att förstå bakomliggande orsaker till sjukdomen med målet att finna bättre behandlingar i framtiden. Vanliga symtom vid PCOS är oregelbunden mens, besvärande hårväxt, ibland även tunnhårighet, samt svårigheter att få barn.

– De drabbade löper också ökad risk för typ 2-diabetes. Vi är en av de första grupperna som även uppmärksammat den psykiska ohälsan bland dessa kvinnor. Många lider av oro eller depression och även andra psykiatriska diagnoser, som schizofreni.

Hur långt har forskningen kommit idag?

– Vi och andra forskargrupper har identifierat ett 20-tal genetiska variationer med stark koppling till sjukdomen, men de förklarar endast en liten del av ärftligheten. Andra faktorer, bland annat miljöfaktorer under fosterlivet, behöver undersökas. Min grupp har visat i en musmodell att beteendeförändringar på grund av höga nivåer av manligt könshormon under fostertiden ärvs i flera generationer. Detta tyder på att påverkan under fosterlivet kan leda till kvarstående epigenetiska förändringar.

– Det sker också vissa framsteg vad gäller behandling. Vi har visat att motion och elektroakupunktur förbättrar insulinkänslighet, sänker hormonnivåer och även återställer vissa epigenetiska förändringar hos kvinnor med PCOS.

Vad hoppas du för framtiden?

– Det långsiktiga målet är att förstå sjukdomens utveckling och bakomliggande mekanismer och lägga grunden för förebyggande och i bästa fall botande behandling. På kortare sikt behöver vården bli betydligt bättre på att diagnostisera, informera och med befintliga, symtomlindrande behandlingar ta hand om de här kvinnorna. I Sverige är andelen diagnostiserade anmärkningsvärt låg vilket tyder på betydande underdiagnostisering.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2018

Om Elisabet Stener-Victorin

Professor i reproduktionsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Elisabet Stener-Victorin är född i Varberg 1964. Hon utbildade sig till fysioterapeut vid Lunds universitet med examen 1985 och disputerade vid Göteborgs universitet 2000. Hon gjorde post doc vid International University of Health and Welfare, Otawara, Japan, 2002–2003 och blev docent 2004. 2015 flyttade hon sin forskargrupp från Göteborg till KI.

Stener-Victorin var 2009–2016 gästprofessor vid Heilongjiang University, Harbin, Kina, och är sedan 2018 gästprofessor vid Guangzhou Medical University, Kina. Elisabet Stener-Victorin har anställts som professor i reproduktionsbiologi vid Karolinska Institutet från 1 november 2017.

Se en film

Katarina Sternudd
2024-02-19