Viktigt med balans i vaginalfloran

Forskaren Juan Du vid Karolinska Institutet studerar bakteriers relation till humant papillomvirus, HPV, och hur samspelet mellan bakterierna och HPV påverkar utvecklingen av livmoderhalscancer.

Juan Du. Photo: John Sennett.
Juan Du. Foto: John Sennett.

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3/2017

Hur kan vaginalfloran skydda mot sjukdom?
– Bakterier kan till exempel sänka pH-värdet, som lactobaciller gör, och på så vis göra miljön ogästvänlig för andra mikrober som annars kan orsaka bakteriell vaginos eller svampinfektioner.

Kan mikrobiotan även skydda mot livshotande sjukdomar som cancer?
– HPV-infektion kan leda till livmoderhalscancer. I vår forskargrupp studerar vi just nu om specifika bakterier i vaginalfloran, exempelvis lactobaciller, kan rensa ut kvarstående HPV-infektion. Idag vaccineras visserligen de flesta unga kvinnor mot HPV men bara mot vissa typer av viruset. Vi är intresserade av att bättre förstå hur vaginalfloran påverkar förmågan att läka ut infektioner av HPV-typer som inte täcks av vaccinet.

Hur sköter man bäst om sin vaginalflora?
– Man bör hålla god hygien runt vulvan, men låta vaginalfloran sköta rengöringen av vaginalkanalen, det gör den bäst. Att duscha vaginalkanalen är inte att rekommendera. Man bör också vara extra observant efter att man gått igenom en antibiotikakur eftersom vaginalfloran då kan påverkas.