Skip to main content

Tema: Adhd och autism

Både adhd (attention deficit hyperactivity disorder) och autismspektrumtillstånd är exempel på neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, som kan påverka till exempel förmågan att koncentrera sig eller att förstå sociala koder. Vid Karolinska Institutet pågår forskning både för att förstå orsakerna och hitta sätt att underlätta i vardagen för personer neuropsykiatrisk diagnos.

Nyheter i urval

Fler forskare inom området