SciLifeLab: styrgrupp och kontakt på KI


Styrgrupp

Styrgruppen för SciLifeLab på KI utses av Kommittén för forskning.

Ordförande

Urban Lendahl, SciLifeLab Integration Director


Medlemmar:

Kontakt

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261

Emir Jukovic

Verksamhetscontroller
0852486687