SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.

Om DDLS programmet

Syftet med DDLS programmet är att:

 • rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap
 • skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige
 • främja tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP
 • överbrygga livsvetenskap och datavetenskap

DDLS-programmet kommer att fokusera på 4 strategiska områden för datadriven forskning:

 1. cell- och molekylärbiologi
 2. evolution och biologisk mångfald
 3. precisionsmedicin och diagnostik
 4. smittspridning och infektionsbiologi

DDLS Research school

DDLS Research School är en nationell satsning som ska utbilda forskare med hög kompetens inom DDLS forskningsområden.

 • 185 doktorander kommer att rekryteras nationellt till akademiska och industriella projekt med stöd från DDLS-programmet
 • Första utlysningen av bidrag till doktorandprojekt gjordes under 2023
 • 8 doktorander kommer att rekryteras till KI under 2024

DDLS Fellows-programmet

DDLS Fellows-programmet är ett karriärprogram som syftar till att påskynda det datadrivna paradigmskiftet inom biovetenskap i Sverige. Programmet inkluderar rekrytering av 39 Fellows, varav 4 Fellows ska rekryteras till KI. 


DDLS Fellows på KI:

Avlant Nilsson

Andrea Fossati

DDLS Data Science Node inom precisionsmedicin och diagnostic

Precisionsmedicin och diagnostik är ett snabbt växande område där stora datamängder analyseras för att stödja processen att bestämma behandling för varje individuell patient. KI är värd för en datanod inom precisionsmedicin och diagnostik inom det nationella DDLS-programmet och kopplad till SciLifeLab:s dataplattform. KI bygger datanoden för att vara i spetsen på världsomspännande utveckling av precisionsmedicin och diagnostik där team med olika kompetenser samverkar för bättre vård för varje patient.

Kontakt

Profile image

Adina Feldman

Vetenskaplig Sekreterare