Adina Feldman

Adina Feldman

Vetenskaplig Sekreterare
E-postadress: adina.feldman@ki.se
Telefon: +46852486261
Mobiltelefon: +46702144369
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för forskning och forskarutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är vetenskaplig sekreterare vid Kansliet för Forskning och Forskarutbildning och anknuten forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) samt vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).
  Jag är biomedicinare och epidemiolog med bred forskningserfarenhet inom observationella registerbaserade studier inom bland annat neurodegenerativa sjukdomar, diabetes, cancer och psykiatri.
  Jag disputerade 2014 från institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet och var sedan postdoc 2014-2017 vid MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge.
  Jag var forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet 2017-2020 och arbetade då med forskningsfinansiering inom medicin och hälsa, registerbaserad forskning och nationell forskningsinfrastruktur.
  Sedan 2020 arbetar jag på universitetsförvaltningen på Karolinska Institutet, i början som samordnare vid Research Support Office och för
  närvarande som vetenskaplig sekreterare vid Kansliet för Forskning och Forskarutbildning där jag jobbar med bland annat öppen vetenskap, SciLifeLab och initiativet Data-Driven Research at KI (DDKI).
  Jag är anknuten forskare till enheten för klinisk geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och där
  engagerad i epidemiologisk forskning om Alzheimers sjukdom. Jag är även anknuten till centrum för cervixcancereliminering (CCCE) vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) där jag är engagerad i epidemiologisk forskning främst kring vaccinering mot humana papillomavirus (HPV).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Vetenskaplig Sekreterare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Vetenskaplig Sekreterare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2014
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Handledare

 • Ida Hed Myrberg, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI