SciLifeLab: styrgrupp och kontakt

Styrgrupp

Styrgruppen för SciLifeLab på KI utses av Kommittén för forskning

Ordförande

Urban Lendahl, SciLifeLab Integration Director

Medlemmar

Kontakt på KI

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261
AF
Innehållsgranskare:
2023-09-07