Skip to main content

Publikationer baserade på tvillingdata

Svenska Tvillingregistret ger våra forskare enastående möjligheter att studera vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar.

Ett drygt femtiotal artiklar baserade på observationer som gjorts i våra tvillingstudier kommer varje år ut i vetenskapliga tidskrifter. I följande avsnitt redovisas några av de senaste publicerade forskningsresultaten.

Ett axplock av de senaste publikationerna

How well do ACPA discriminate and predict RA in the general population: a study based on 12 590 population-representative Swedish twins.
Hensvold AH, Frisell T, Magnusson PK, Holmdahl R, Askling J, Catrina AI
Ann. Rheum. Dis. 2017 Jan;76(1):119-125

Heritability and confirmation of genetic association studies for childhood asthma in twins.
Ullemar V, Magnusson P, Lundholm C, Zettergren A, Melén E, Lichtenstein P, et al
Allergy 2016 Feb;71(2):230-8.

Heritability of Perinatal Depression and Genetic Overlap With Nonperinatal Depression.
Viktorin A, Meltzer-Brody S, Kuja-Halkola R, Sullivan PF, Landén M, Lichtenstein P, et al
Am J Psychiatry 2016 Feb;173(2):158-65

Genome-wide meta-analysis identifies six novel loci associated with habitual coffee consumption.
, Cornelis MC, Byrne EM, Esko T, Nalls MA, Ganna A, et al
Mol. Psychiatry 2015 May;20(5):647-656

Mutagenesis. Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y.
Dumanski JP, Rasi C, Lönn M, Davies H, Ingelsson M, Giedraitis V, et al
Science 2015 Jan;347(6217):81-3

IgA measurements in over 12 000 Swedish twins reveal sex differential heritability and regulatory locus near CD30L.
Viktorin A, Frankowiack M, Padyukov L, Chang Z, Melén E, Sääf A, et al
Hum. Mol. Genet. 2014 Aug;23(15):4177-84

Family income in early childhood and subsequent attention deficit/hyperactivity disorder: a quasi-experimental study.
Larsson H, Sariaslan A, Långström N, D'Onofrio B, Lichtenstein P
J Child Psychol Psychiatry 2014 May;55(5):428-35

Om du är intresserad av att läsa fler publikationer så går det bra att söka på Pubmed. Du kan söka antingen på forskarens namn, publikationens namn, datum eller pubmed-koden om du har tillgång till den. I länken nedan har sökningen gjorts på Patrik Magnusson, chef för svenska Tvillingregistret och ordförande för styrgruppen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson+PK

Fler publikationer som är baserade på tvillingdata

Här finner du en lista på ett stort antal vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baserats på data från Svenska Tvillingregistret.