Publikationer baserade på tvillingdata

This page in English

Svenska Tvillingregistret ger våra forskare enastående möjligheter att studera vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar.

Ett drygt femtiotal artiklar baserade på observationer som gjorts i våra tvillingstudier kommer varje år ut i vetenskapliga tidskrifter. I följande avsnitt redovisas några av de senaste publicerade forskningsresultaten.

Ett axplock av de senaste publikationerna 

Om du är intresserad av att läsa fler publikationer så går det bra att söka på Pubmed. Du kan söka antingen på forskarens namn, publikationens namn, datum eller pubmed-koden om du har tillgång till den. I länken nedan har sökningen gjorts på Patrik Magnusson, chef för svenska Tvillingregistret och ordförande för styrgruppen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson+PK

Fler publikationer som är baserade på tvillingdata

Här finner du en lista på ett stort antal vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baserats på data från Svenska Tvillingregistret.

Tvillingforskning