Grå starr – ny syn på gammalt ögonproblem

Att åtgärda grå starr är ett av världens äldsta kirurgiska ingrepp. Tack vare medicinsk utveckling har det förfinats och tar i dag bara några minuter.

Image of an eye.
Foto: Pixabay CC0

Text: Karin Söderlund Leiffler, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2016.

2400-talet f. Kr. Äldsta fallet | Det äldsta dokumenterade fallet av katarakt är en liten statyett som föreställer en äldre man. En vit reflex i vänstra ögats pupill tyder på att egyptierna kände till katarakt.

800-talet f. Kr. Linser knackas loss | I en indisk skrift beskrivs hur den icke genomskinliga linsen slås bort från pupillen så att den hamnar på ögats botten. Ingreppet, så kallad ”couching”, är ett av de äldsta kända kirurgiska ingreppen och före kommer än i dag. Det kan återge patienten begränsad syn, men de flesta förblir blinda.

100-talet e.Kr. Linsen sugs ut | Man har hittat suginstrument av brons som tycks ha använts för att suga ut linsen ur ögat. Metoden krävde starka lungor hos den som sög. Fördelen är att den grumliga linsen inte blir kvar i ögat och orsakar inflammation eller allvarlig infektion.

1747. Modern kataraktkirurgi föds | Den första operationen där linsen tas ut intakt revolutionerar kirurgin. Snittet i ögat kan på den här tiden inte sys ihop. Patienten måste därför ligga helt stilla under läkningen, vilket ökar risken för blodpropp i lungan och dödsfall.

1750-talet. Alternativ metod utvecklas | Kirurger börjar ta ut linsen utan kapseln, som linsen ligger i, och kapseln lämnas kvar. Linsen kan pressas ut genom tryck med tummen eller tas ut med skedliknande instrument. Operationsmetoden förfinas. Den användes ända fram till 1980-talet i västvärlden och än i dag i fattigare länder.

1946. Ersätta linsen? | En student frågar ögonläkaren Harold Ridley varför han inte ersätter linsen med en klar lins. Ridley minns stridspiloter som han behandlat under kriget. De hade fått splitter från flygplanets vindruta i ögat och tolererat materialet förvånansvärt bra.

1949. Första konstgjorda linsen | Harold Ridley gör den första transplantationen av en konstgjord lins av plastmaterialet plexiglas. Hans idé möter stort motstånd. Med tiden får han rätt och metoden banar väg för dagens starroperationer. Han blev vid 93 års ålder adlad av drottning Elisabeth för sina bidrag till kataraktkirurgin.

1967. Genombrott underlättar | Inspirerad av hur hans tandläkare använde ultraljud för att ta bort tandsten, utvecklar Charles Kelman tekniken att sönderdela linsens innehåll med ultraljud. Innehållet sugs sedan ut. Metoden gör det möjligt att få bort katarakt genom ett mycket litet snitt i ögat och förkortar vårdtiden.

1984. Böjliga linser | Utvecklingen av mjuka linser, som kan vikas, gör det möjligt att få in den konstgjorda ersättningslinsen genom ett litet snitt. Eftersom den konstgjorda linsen inte kan ändra form behöver de flesta patienter läsglasögon även efter operationen.

1990. Avancerade linser | Olika typer av linser som korrigerar astigmatism börjar användas. Senare utvecklas linser som har fokus för både långt och nära håll, men de används bara i liten skala än.

Framtidens utmaningar

  • Backa processen. Forskare hoppas i framtiden kunna tillbakabilda grå starr, så att de drabbade ska slippa operation.
  • Förebyggande åtgärder. I takt med att befolkningen lever allt längre beräknas allt fler få problem med grå starr. Ökad kunskap om de molekylära förändringar som får linsen att grumlas kan förhoppningsvis leda till bättre möjligheter att förhindra eller fördröja att grå starr uppstår.
  • Tillgänglig behandling. Katarakt är ett globalt folkhälsoproblem. En av framtidens utmaningar handlar om att nå ut med behandling till alla som behöver den, för att motverka att flera miljoner människor blir blinda i onödan.

Kan grumlig lins bli klar igen?

Maria Kugelberg. Foto: Privat

Mycket av dagens forskning kring grå starr handlar om att optimera resultatet av operationen och att förbättra linserna som sätts in. En viktig fråga är vilka linser som är bäst för att patienterna ska slippa det som kallas efterstarr, när linskapseln grumlas.

I dag tas den grumliga linsen ut ur ögat och ersätts med en konstgjord, något som oftast fungerar väl men som också kan leda till komplikationer. Men det forskas kring möjligheterna att bevara den naturliga linsen. Maria Kugelbergs forskargrupp vid Karolinska Institutet deltar i ett EU-projekt som undersöker om det går att få bort grumligheten i linsen.

– I projektet studerar vi om det är möjligt att tillbakabilda grå starr genom att belysa linsen med en sorts laser, säger hon.

Hennes forskargrupp riktar också in sig på grå starr hos barn, där det finns flera utmaningar. I Sverige föds ungefär 40 barn per år med grå starr. En tredjedel av dessa har ärftlighet för grå starr i barndomen. Ytterligare ett hundratal utvecklar katarakt under sina första levnadsår.

– Barn som föds med grå starr har ett svårare läge. De har högre risk för komplikationer och är svårare att operera. De har hela livet framför sig, så det spelar stor roll vilka linser man sätter in, säger hon. Runt om i världen pågår också utveckling kring de konstgjorda linserna. Forskare försöker skapa linser som efterliknar den mänskliga linsens egenskaper bättre och som kan ändra brytkraft för att ge fokus på olika avstånd.

Fakta om grå starr

  • Grå starr, även kallat katarakt, är egentligen ingen sjukdom utan en del av åldrandet.
  • Linsen i ögat växer och blir tätare och tyngre genom hela livet. Den naturliga grumlingen försämrar med tiden synen.
  • Ungefär hälften av all blindhet i världen orsakas av katarakt.
  • Ungefär 18 miljoner människor är blinda av åkomman.

Källor: The history of cataract surgery, F. Ascaso och V. Huerva, i Cataract Surgery, InTech 2013; Ögat och synen, Jan Ygge, Karolinska Insitutet University Press 2011; The Evolution of Cataract Surgery: The Most Common Eye Procedure in Older Adults, Lorne Bellan, Geriatrics and Aging, 2008;11(6):328-332; Clinical Practice in Small Incision Cataract Surgery, Luther L. Fry m fl, CRC Press 2004.

OD
Innehållsgranskare:
2024-04-10