"Skärmarna skapar konflikter i många familjer"

Martin Forster är psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Tillsammans med sina kollegor ska han nu undersöka vad som händer i familjer som skippar dator- och mobilskärmar.

Porträtt av Martin Forster
Martin Forster. Foto: Mia Carlsson

Varför undersöker ni detta? 

– Den första smarta mobilen kom 2008 och de har därefter fått större spridning bland barn. Det är en genomgripande förändring i barns vardag som har skett under de senaste tio åren. De påverkar oss under en stor del av dygnets vakna timmar, de påverkar vår sömn, vårt sätt att kommunicera, att dela information och att ha integritet. Det finns studier som visar omedelbara effekter av en stunds surfande på sociala medier, där man har kunnat se en negativ påverkan på hur man mår och ser på sin kropp. Men det finns få eller inga studier som visar hur skärmarna påverkar relationerna i en familj. Det ska vi undersöka.  

Hur är studien upplagd? 

– Vi har tre grupper. I en grupp ska alla i familjen leva skärmfritt under två dagar, i en annan grupp ska hela familjen leva skärmfritt i fem dagar. Alla jämförs med en kontrollgrupp som lever på som vanligt. Ingen får hjälp med att avstå skärmarna, utan det är upp till familjerna att lösa det. Hur väl det lyckas är en av de saker vi mäter. Vi frågar också alla i familjen hur de har upplevt experimentet att lägga bort skärmarna.  

En mamma som sitter vid datorn och har dottern på axlarna.
En ny studie undersöker hur skärmfria dagar påverkar familjerelationer. Foto: Getty Images

Är skärmarna farliga för barn? 

– Egentligen kan vi inte svara på det. Den omfattande skärmanvändning som vi ser i dag, där mobiler står för en stor del, har vi som sagt bara levt med i ungefär tio år. Forskningsfältet är ungt och mycket snabbväxande, det kommer väldigt mycket forskning om skärmar nu. Men som psykolog i den kliniska vardagen möter jag ofta föräldrar som beskriver hur skärmarna gör det svårt att ha kontakt inom familjen. Skärmarna skapar också bråk och konflikter i många familjer, de är en utmaning för föräldrarna. De kan sluka enormt mycket tid, vilket kan gå ut över sömn och skolarbete och leda till mindre fysisk aktivitet. Det är inte bra och kan påverka hälsan. Men om man klarar av att upprätthålla sådana delar av livet, då har vi i dag inte belägg för att påstå att skärmarna i sig skulle vara skadliga. 

Text: Annika Lund, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2/2021.