fidget spinners

Tema: Adhd och autism

Både adhd (attention deficit hyperactivity disorder) och autismspektrumtillstånd är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan påverka till exempel förmågan att koncentrera sig eller att förstå sociala koder. Vid Karolinska Institutet pågår forskning både för att förstå orsakerna och hitta sätt att underlätta i vardagen för personer neuropsykiatrisk diagnos.

Foto: Pixabay CC0

Podd och film

Vad är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF?

Psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Nyheter i urval

Fler forskare inom området