Från neandertalare till pandemi – en föreläsningsserie i samarbete med UR Samtiden

En föreläsningsserie från Karolinska Institutet om allt från neandertalare till vardagsmotion. Inspelat den 9 september 2021.

Så har pandemin slagit i olika delar av världen

Anna Mia Ekström, överläkare och professor i global infektionsepidemiologi, jämför covid 19-pandemin och tidigare pandemier i historien. Hur har myndigheterna jobbat historiskt för att få folk att vaccinera sig och hur har man lyckats? Hur rapporterar medierna om pandemin och hur skiljer det sig i olika länder? Hur påverkas ekonomi, skolväsende, sociala funktioner etc?

Vikten av vardagsmotion för hälsan

Vi har alla förstått att det är viktigt att röra på sig för att bibehålla en god hälsa. Men hur viktigt är det egentligen och hur mycket måste man röra sig? Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, förklarar hur fysisk aktivitet även i små doser ger en betydande förbättring av både den fysiska som den mentala hälsan.

Hur smittar rädslor?

Andreas Olsson, professor i psykologi, forskar på hur emotionell inlärning går till. Det han framför allt fokuserar på är hur man lär sig genom att betrakta andra. Det går att dra paralleller mellan hur kroppen hanterar ett virus för att skydda sig mot nya, och hur man blir skyddad mot faror genom att smittas av andras rädslor.

Från neandertalare till pandemi

Hugo Zeberg, läkare och genetiker, förklarar vilka riskfaktorer som påverkar varför vissa blir så svårt sjuka i covid-19. Förutom faktorer som fetma, diabetes och graviditet finns det även andra orsaker till ett allvarligt sjukdomsförlopp. Forskare har konstaterat att en genvariant som härstammar från neandertalarna är överrepresenterad bland iva-patienterna.

KS
Innehållsgranskare:
2024-02-29