Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS)

Syftet med den här seminarieserie är att sammanför immunologer och de som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi strävar efter att täcka ett brett spektrum av immunologiska ämnen och bjuder in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

För vem?
Seminarieserien vänder sig till alla forskare, doktorander, läkare och läkarstudenter i Stockholmsregionen som är intresserade av immunologisk forskning.

Tid:
Torsdagar, 15.00-16.00.

Plats:
Seminarierna, med undantag för de som  är märkta som webinar only, hålls i föreläsningssalar på bottenvåningen i BioClinicum. Det är samma nivå som sjukhusets huvudentré och inget passerkort krävs.

Hybrid när det behövs:
Vi föredrar att träffa så många som möjligt på plats i BioClinicum, men om du inte kan närvara personligen kan du delta på Zoom, till exempel om du inte har möjlighet att pendla mellan Campus Huddinge och Campus Solna.

Anmälan:
Ingen anmälan behövs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länk etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:
Seminarierna hålls på engelska.

Program:
Det aktuella programmet och en lista över tidigare seminarier hittar du på den engelska sidan.

Arrangörer

Serien stöds av: Doctoral programme in Allergy, immunology and inflammation (Aii).

Profile image

Taras Kreslavskiy

Senior Forskare
Profile image

Carmen Gerlach

Senior Forskare
Profile image

Camilla Engblom

Biträdande Lektor
Institutionen för medicin, Solna
TK
Innehållsgranskare:
2024-03-04