Om Karolinska ATMP-centrum

Karolinska ATMP-centrum som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utgör ett ledande ATMP-centrum i Europa med forskning, tillverkning och behandling under samma tak. Centret har högt ställda ambitioner om att stärka och fördjupa samarbetet med offentliga aktörer och läkemedelsföretag.

Bakgrund

De stora framstegen inom forskningen och utvecklingen av avancerade läkemedel på ATMP-området har potential att behandla och bota sjukdomar på ett sätt som inte varit möjligt med traditionella läkemedel och behandlingar. Redan i dag ser vi exempel på att genterapi drastiskt förbättrar överlevnaden för patienter som drabbats av vissa cancerformer. 

Samarbetet mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset kring cell- och genterapier har en lång tradition:

1975 grundades enheten för Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST). CAST är JACIE-ackrediterat och framställer bland annat de celler som patienter som drabbats av leukemi behöver efter strålbehandling. Vid CAST utfördes Sveriges första standardbehandling med CAR-T-celler år 2019. Idag erbjuder CAST ett flertal ATMP-läkemedel inom standardbehandling och till kliniska prövningar.

GMP-enheten Vecura vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) i Huddinge, som idag består av 13 renrum, producerade 1997 Sveriges första genterapiläkemedel för klinisk prövning samt 2014 de första CAR-T-cellerna som gick till klinisk prövning i Europa. Ytterligare en GMP-facilitet med särskild fokus på immunterapi finns vid Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC) i Solna.

År 2019 invigdes Nordens första pre-GMP-enhet vid Karolinska Institutet Campus Flemingsberg, med fem renrum. Pre-GMP-enheten är en viktig brygga mellan forskningslaboratorier och Vecura och har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av två terapeutiska produkter som idag genomgår klinisk prövning.

Uppdrag

Karolinska ATMP-centrum syftar till att konsolidera alla verksamheter inom avancerade terapiläkemedel vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för att stärka utvecklingen och implementeringen av cell-, gen-, och vävnadsterapier.

Styrgrupp

Olof Akre, FoUU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset

Mathias Axelsson, funktionschef Medicinsk diagnostik Karolinska (MDK), Karolinska Universitetssjukhuset

Martin Bergö, prorektor, Karolinska Institutet

Jonas Fuxe, prefekt, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Patrik Rossi, tf sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Matti Sällberg, dekan KI syd, Karolinska Institutet

Koordinator: Ewa Ellis, docent Karolinska Institutet och ATMP-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset

Operativ ledningsgrupp

Forskning och utveckling
Samir EL Andaloussi, verksamhetsledare, Karolinska Institutet
Rula Zain-Luqman, ställföreträdare, Karolinska Universitetssjukhuset

Produktion
Pontus Blomberg, verksamhetsledare, Karolinska Universitetssjukhuset
Gustaf Ahlén, ställföreträdare, Karolinska Institutet

Klinisk tillämpning – vård och behandling
Stephan Mielke, verksamhetsledare, Karolinska Institutet
Teng Wang, ställföreträdare, Karolinska Universitetssjukhuset

Tillförordnad föreståndare

Matti Sällberg, dekan KI syd, Karolinska Institutet

ATMP-koordinator

Ewa Ellis, koordinator

 

JF
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2024-05-28