Kontakta Karolinska ATMP-centrum

Vill du samarbeta med oss eller har andra frågor?

Ewa Ellis, docent och koordinator, Karolinska Centrum för Cellterapier, Karolinska Universitetssjukhuset.

Matti Sällberg, tillförordnad föreståndare Karolinska ATMP-centrum, Karolinska Institutet.

 


 

JF
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2024-05-15