Sponsorer och partners till CSS

Odd Fellow

Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt obunden, världsvid organisation med gamla traditioner. Norden är sedan länge Odd Fellows starkaste fäste och Sverige intar en ledande ställning. Här verkar för närvarande 289 broder- och systerloger, med sammanlagt nästan 40 000 medlemmar.
EN BETYDANDE HUMANITÄR VERKSAMHET bedrivs av den svenska rörelsen. Ett av organisationens mål är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla medmänniskor.

SEB

SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner.

Ekskäret

Ekskäret växte fram ur en vision hos finansmannen och entreprenören Tomas Björkman. Tomas ville skapa en plattform som inspirerar till nya sorters möten och samtal om livets och samhällets stora frågor. Utifrån denna vision grundades Stiftelsen Ekskäret. Stiftelsen har fått sitt namn från ön Ekskäret, som ligger i Stockholms skärgård. På ön finns en anläggning som stod färdig år 2011. Grundstenarna i Ekskärets verksamhet är det hållbara samhället, den personliga utvecklingen och det nyfikna utforskandet. Vårt mål är att bidra till en långsiktig förändring mot ökad hållbarhet, och det tror vi att världen kan uppnå med hjälp av individer som är nyfikna, har ett öppet sinne och en vilja att utvecklas. Här kan du läsa mer om ön, anläggningen och tankarna bakom dess utformning.

Andra sponsorer och partners:

  • Erasmus+
  • EU-funding
  • Wallenberg
  • Formas
  • VR
WO
Innehållsgranskare:
2024-06-26