Stöd CSS

Vill du engagera dig?

Om du vill veta mer om vårt arbete, kontakta oss gärna!

Pengarna används till uppbyggnad av centret, att attrahera forskare till CSS, att utveckla utbildningsserier för forskare och allmänhet, att skapa nationella och internationella konferenser, att göra CSS och Stockholm till en knytpunkt inom detta område. Att sprida information och kunskap via webben.

Vad får man när man ger bidrag?

Man får använda CSS i sin egna marknadsföring, tillgång till forskningsrapporter och nya rön som CSS administrerar och förmedlar. Man får tillgång till talare till event, gå på CSS seminarier, konferenser och göra intervjuer. Varje år ordnar vi även ett möte för våra sponsorer.

Det finns olika sätt att bidra:

  • Privatpersoner/Filantroper
  • Organisation/Företag
  • Crowd-funding/ambassadörer
  • Forskningsmedel från traditionella anslagsgivare
WO
Innehållsgranskare:
2024-06-26