Om CSS

Centrum för social hållbarhet (CSS) etablerades 2013 vid Karolinska Institutet av en grupp engagerade forskare med syftet att lyfta kopplingen mellan hållbarhet på individ, grupp- och samhällsnivå. Fokus var empati-, medkänsla-, tillits- och altruismforskning, för att bättre förstå hur vi skall kunna bygga hållbara system inom hälso- och sjukvård och utbildning.

Sedan dess har CSS vidgat sitt fokus till att omfatta även relationer till:

 • djur och natur
 • musik
 • ljudlandskap och hälsa
 • katastrofrelaterad ohälsa
 • visdom

Syfte

Syftet med CSS är att kartlägga pågående forskning inom social hållbarhet, initiera och stötta forskningsprojekt och identifiera faktorer som förhindrar respektive stärker samverkan inom och mellan organisationer och samhällen. CSS syftar också till att vidareutveckla nationella och internationella nätverk för att skapa tillsammans projekt inom områdena empati, medkänsla, tillit och altruism.

Uppdrag

Uppdraget för CSS är att fortsätta utveckla en plattform för forskare, utbildare och praktiker från olika discipliner, och fungera som språngbräda för handlingsorienterade och systembyggande hållbara metoder.

Samarbete

CSS genomför forskningsprojekt om social hållbarhet med samarbetspartners från:

 • Lunds universitet
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet
 • Uppsala universitet

Centret samarbetar också internationellt med:

 • Helsingfors universitet
 • Georgetown University
 • Harvard University
 • University of Chicago
 • Imperial College
 • London School of Economics
 • Max Planck Institute for Comparative Public Law
 • International Law in Heidelberg
 • University of Pavia
 • Global Brain Institute i Irland
 • King's College i London
 • Paris Technological University

Tillsammans med dessa institutioner utforskar vi forskningsfronter som kopplar samman medicin, konst, teknik, ekonomi, psykologi och kognitionsvetenskap, med ett socialt hållbarhetsperspektiv.

 

Ledningsgrupp

Profile image

Walter Osika

Föreståndare CSS, senior forskningsspecialist
Profile image

Stefan Einhorn

Ordförande i styrgruppen

Folke Tersman

Professor
018-4717304

Organisatorisk tillhörighet:Uppsala Universitet 

https://www.uu.se

Marijane Luistro Jonsson

Postdoc Fellow

Organisatorisk tillhörighet: Stockholm School of Economics, Department of Marketing and Strategy.

Louise Åberg

Anknuten till Forskning
+46852483684

Styrgrupp

Adjungerade ledamöter:

 • Walter Osika
 • Eva Bojner Horwitz
 • Folke Tersman

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad, C4
Fack 23 300
141 83 Huddinge

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, plan C4
Huddinge

WO
Innehållsgranskare:
2023-08-30