NeurotechEU – ett Europauniversitet

The European University of Brain and Technology

Logo NeurotechEU
Bild: NeurotechEU logotyp.

NeurotechEU:

  • The European University of Brain and Technology
  • Är ett tematiskt nätverk inom neurovetenskap och relaterad teknologi som syftar till att knyta samman utbildning, forskning och innovation inom dessa ämnesområden
  • Ingår i EU:s satsning på Europauniversitet som ger högskolor möjlighet att stärka kvaliteten och attraktionskraften för det europeiska utbildningsområdet. Totalt finns nu 41 Europauniversitet.

Läs mer information på den engelska sidan