EU-samarbetsprojekt vid KI

Karolinska Institutet är en av Sveriges största mottagare av EU-medel med 203 pågående EU-projekt under 2022. De flesta projekten finansieras av det föregående ramprogrammet för forskning, Horisont 2020 (H2020), och det nuvarande programmet Horisont Europa.

Dekorativ bild.
Foto: Pixabay/CC0

Av de 203 projekten är nära 150 så kallat samarbetsprojekt där KI, tillsammans med ett flertal andra europeiska och internationella organisationer bidrar till projektens resultat. Dessa projekt finansieras av olika delar av EU:s program för forskning.

Tio av projekten koordineras av KI-forskare. Som koordinator ges KI en möjlighet att uppmärksammas internationellt samt i större utsträckning påverka europeiska frågor kring forskning och utbildning på forskarnivå.

KI är Sveriges största mottagare av bidrag ifrån H2020:s och Horisont Europas delprogram för hälsa, där KI under 2022 hade 76 aktiva projekt.

Under 2022 medverkade KI också i 11 projekt inom Horisont Europas European Innovation Council (EIC) och dess motsvarighet i H2020. KI deltar även i EU-kommissionens och läkemedelsindustrins gemensamma satsning Innovative Medicines Initiative, samt andra delar av EU:s forsknings- och innovationsprogram, bland annat rörande infrastruktur, nanovetenskap och cyberbrottslighet.

Detaljerad information om EU-projekten

Letar du efter ett specifikt projekt eller forskningsområde? I det här Exceldokumentet hittar du information om projektnamn, projektnummer och kontaktperson på KI. 

Du är också varmt välkommen att kontakta KI:s Grants Office på mejladressen grantsoffice@ki.se

Nyheter och fördjupning

CK
Innehållsgranskare:
2023-06-07