EU-samarbetsprojekt vid KI

Under 2021 ingick KI:s forskare i 206 EU-finansierade samarbetsprojekt, varav 10 koordinerades från KI. En majoritet av de projekt som KI:s forskare är engagerade i finansieras genom EU-programmen för hälsa, med våra forskare deltar även i projekt inom program rörande framtida och ny teknik, infrastruktur, nanovetenskap samt informations- och kommunikationsteknik. Dessutom bidrar KI till projekt inom samarbetssatsningen Innovative Medicines Initiative (IMI).

Senast nytt inom området

Projekt inom H2020 hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande, särskild satsning på forskning om coronavirus 

OPENCORONA

Projektet syftar till att utveckla ett vaccin mot det nya coronaviruset sars-cov-2. T

Projektets namn: OpenCorona
Utlysning: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020
Projektperiod:1 april 2020 – 31 mars 2022
Finansiering: EUR 3 million
Deltagare:
Koordinatorer: Matti Sällberg and Gustaf Ahlén, Department of Laboratory Medicine

Projektets webbsida


CoroNAb

Målet för projektet är att utveckla antikroppar som blockerar det nya coronavirusets förmåga att infektera celler, så kallade neutraliserande antikroppar. 

Projektets namn: CoroNAb
Utlysning: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020
Projektperiod: 1 april 2020 – 31 mars 2022
Finansiering: EUR 2,8 million
Deltagare: 4
Koordinatorer: Benjamin Murrell, Gerald McInerney and Gunilla Karlsson Hedestam, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

Intervju med Gerald McInerne om projektet


Antibody Therapy Against Coronavirus

I det här projektet försöker forskarna utveckla ett slags passiv immunterapi mot CARS-CoV-2, med hjälp av donerade blodprov från patienter som tillfrisknat från covid-19. 

Projektets namn: Antibody Therapy Against Coronavirus
Utlysning: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020
Projektperiod: 1 april 2020 – 31 mars 2022
Finansiering: EUR 3 million
Deltagare: 5
Koordinatorer: Qiang Pan Hammarström, Department of Biosciences and Nutrition, and Harold Marcotte and Lennart Hammarström, Department of Laboratory Medicine

Nyhetsartikel om anslaget

Pågående KI-koordinerade projekt inom H2020 hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

ALERT

Minska sjukdom och dödlighet hos barn i afrikanska länder söder om Sahara.

Projektets namn: Action Leveraging Evidence to Reduce perinatal morTality and morbidity in sub-Saharan Africa (ALERT)
Utlysning: H2020-SC1-BHC-2018-2020
Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2024
Anslag: 4 miljoner euro
Deltagare: 8 partners
Koordinator: Claudia Hanson, institutionen för global folkhälsa (GPH)

BRAINTIME

Molekylär atlas över den mänskliga hjärnan under livets gång.

Projektets namn: BRAINTIME, Molecular atlas of the brain across the human lifespan. 
Utlysning: H2020-SC1-BHC-2018-2020 
Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2021
Anslag: 4,4 miljoner euro
Deltagare: 5 partners
Koordinator: Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

HEAP

Kartlägga och mäta miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa.

Projektnamn: Human Exposome Assessment Platform (HEAP)
Utlysning: H2020-SC1-BHC-2018-2020 
Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2024
Anslag: 12 miljoner euro
Deltagare: 12 partners
Koordinator: Joakim Dillner, institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

Läs en nyhet som alla nya EU-projekt på KI 2019

ENDpoiNTs

Nya testmetoder för hormonstörande ämnen kopplat till neurologisk utveckling.

Projektets namn: Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity (ENDpoiNTs)
Utlysning: H2020-SC1-BHC-2018-2020
Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2023
Projektanslag: 6,9 miljoner euro
Deltagare: 16 partners
Koordinator: Joelle Rüegg, Institutet för miljömedicin (IMM)

Läs en nyhet om projektet från IMM

MultipleMS

Bred satsning för att påskynda personlig medicin vid multiple skleros.

Projektnamn: MultipleMS
Utlysning: H2020-SC1-2016-RTD
Projektperiod: 1 januari 2017– 31 december 2021
Anslag: 14,7 miljoner euro
Deltagare: 21 partners
Koordinator: Ingrid Kockum, institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer på projektets egen webbsida

Om projektet i EU-kommissionens databas

Nyhetsartikel om projektet i Läkemedelsvärlden

BOOSTB4

Stamceller för behandling av medfödd benskörhet före födseln.

Projektnamn: Boost Brittle Bones Before Birth (BOOSTB4)
Utlysning: H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
Deltagare: 12 partners
Koordinator: Cecilia Götherström, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Mer om BOOSTB4 på projektets webbsida

Läs en nyhetsartikel från när projektet startade

COSYN

Ett projekt inom området precisionsmedicin, med syfte att hitta nya, effektiva terapier för personer med utvecklingstörning, autism och/eller schizofreni som kan kopplas till ovanliga genmutationer som påverkar hjärnans synapser.

Projektnamn: Comorbidity and Synapse Biology in Clinically Overlapping Psychiatric Disorders (COSYN)
Utlysning: H2020-PHC-2015-two-stage
Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
Deltagare: 14 partners
Koordinator: Patrick Sullivan, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Läs mer om projektet på dess webbsida

EDC-MixRisk

Projektet syftar till att förbättra riskbedömningar när det gäller exponering av hormonstörande ämnen genom en kombination av experimentell biologi och epidemiologiska metoder. Målet är säkra kemikalier för framtida generationer.

Projektnamn: Integrating Epidemiology and Experimental Biology to Improve Risk Assessment of Exposure to Mixtures of Endocrine Disruptive Compounds (EDC-MixRisk)
Utlysning: H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
Projektperiod: 1 maj – 30 april 2019
Anslag: 6,2 miljoner euro
Deltagare: 12 partners
Koordinator: Åke Bergman, Swetox

Läs mer om EDC-MixRisk på projektets webbsida

SMART2D

Projektet mål är att stärka kapaciteten för förebyggande och hantering av diabetes typ 2-patienter, genom utbyte av uppgifter mellan vårdgivare och hälsoarbetar och genom att utöka vårdnätverk inom samhällsbaserade stödgrupper, riktat mot tre populationer i olika miljöer.

Projektnamn: A people-centred approach through Self-Management and Reciprocal learning for the prevention and management of Type-2-Diabetes (SMART2D)
Utlysning: Horizon 2020 Health – Research and innovation action (RIA)
Projektperiod: 1 januari 2015 – 31 mars 2019
Deltagare: 6 partners
Koordinator: Meena Daivadanam, institutionen för global folkhälsa.

Läs mer om SMART2D på projektets webbsida

KI Nyheter: "Lärdomar från internationellt projekt om egenvård vid typ 2-diabetes"

Pågående KI-koordinaerade projekt inom IMI

Innovative Medicines Initiative (IMI) är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska läkemedelsindustrins intresseorganisation, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för att etablera Europa som den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling.

RTCure

Utveckling av immunterapier för att förhindra och behandla reumatoid artrit (RA).

Projektets namn: Rheuma Tolerance for Cure (RTCure)
Projektperiod: 1 september 2017 – 21 augusti 2022
EU-finansiering: 6 miljoner euro
Deltagare: 20 partners
Koordinator: Lars Klareskog, institutionen för medicin, Solna

Läs mer om projektet på EU:s webbplats

Pågående KI-koordinerade projekt inom Framtida och ny teknik (FET)

TopSpec

Projektnamn: Next generation precision antibody profiling - from science fiction to reality
Utlysning: H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01
Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021
Deltagare: 8 partners
Koordinator: Roman Zubarev, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Pågående KI-koordinerade projekt inom EDCTP2

EDCTP2-programmet är ett samarbete mellan EU:s Horizon 2020 och European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP).

PROFORMA

Utveckling av system för läkemedelssäkerhet i östra Afrika. Projektet är samfinansierat av EDCTP2, SIDA, Karolinska Institutet, Pharmacy and Poisons Board (Kenya), Muhimbili University of Helath and Allied Sciences (Tanzania) och Tanzania Food and Drugs Authority.

Projektets namn: Pharmacovigilance infrastructure and post-marketing surveillance system capacity building for regional medicine regulatory harmonization in East Africa (PROFORMA)
Projektperiod: 1 mars 2018 – 28 februari 2023 (60 månader)
Anslag: 6 miljoner euro (grant agreement CSA20165-1618)
Deltagare: 10 partners
Koordinator: Eleni Aklillu, institutionen för laboratoriemedicin

Läs mer om projektet på dess webbplats

Nyhetsartikel på KI Nyheter