Skip to main content

EU-samarbetsprojekt vid KI

Under 2018 ingick KI:s forskare i 190 EU-finansierade samarbetsprojekt, varav 11 koordinerades från KI. Inom EU-programmen för hälsa har KI ett 70-tal aktiva projekt och våra forskare deltar även i projekt inom programmen för infrastruktur, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap och miljö. KI deltog under året också i ett antal projekt inom samarbetssatsningen Innovative Medicines Initiative (IMI).

Pågående KI-koordinerade projekt inom H2020 hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

ENDpoiNTs

Nya testmetoder för hormonstörande ämnen kopplat till neurologisk utveckling.

Projektets namn: Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity (ENDpoiNTs)
Utlysning: H2020-SC1-BHC-2018-2020
Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2023
Projektanslag: 6,9 miljoner euro
Deltagare: 16 partners
Koordinator: Joelle Rüegg, Institutet för miljömedicin (IMM)

Läs mer om projektet på IMM:s webbportal

MultipleMS

Bred satsning för att påskynda personlig medicin vid multiple skleros.

Projektnamn: MultipleMS
Utlysning: H2020-SC1-2016-RTD
Projektperiod: 1 januari 2017– 31 december 2021
Anslag: 14,7 miljoner euro
Deltagare: 21 partners
Koordinator: Ingrid Kockum, institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer på projektets egen webbsida

Om projektet i EU-kommissionens databas

Nyhetsartikel om projektet i Läkemedelsvärlden

BOOSTB4

Stamceller för behandling av medfödd benskörhet före födseln.

Projektnamn: Boost Brittle Bones Before Birth (BOOSTB4)
Utlysning: H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
Deltagare: 12 partners
Koordinator: Cecilia Götherström, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Mer om BOOSTB4 på projektets webbsida

Läs en nyhetsartikel från när projektet startade

COSYN

Ett projekt inom området precisionsmedicin, med syfte att hitta nya, effektiva terapier för personer med utvecklingstörning, autism och/eller schizofreni som kan kopplas till ovanliga genmutationer som påverkar hjärnans synapser.

Projektnamn: Comorbidity and Synapse Biology in Clinically Overlapping Psychiatric Disorders (COSYN)
Utlysning: H2020-PHC-2015-two-stage
Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
Deltagare: 14 partners
Koordinator: Patrick Sullivan, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Läs mer om projektet på dess webbsida

EDC-MixRisk

Projektet syftar till att förbättra riskbedömningar när det gäller exponering av hormonstörande ämnen genom en kombination av experimentell biologi och epidemiologiska metoder. Målet är säkra kemikaler för framtida generationer.

Projektnamn: Integrating Epidemiology and Experimental Biology to Improve Risk Assessment of Exposure to Mixtures of Endocrine Disruptive Compounds (EDC-MixRisk)
Utlysning: H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
Projektperiod: 1 maj – 30 april 2019
Anslag: 6,2 miljoner euro
Deltagare: 12 partners
Koordinator: Åke Bergman, Swetox

Läs mer om EDC-MixRisk på projektets webbsida

SMART2D

Projektet mål är att stärka kapaciteten för förebyggande och hantering av diabetes typ 2-patienter, genom utbyte av uppgifter mellan vårdgivare och hälsoarbetar och genom att utöka vårdnätverk inom samhällsbaserade stödgrupper, riktat mot tre populationer i olika miljöer.

Projektnamn: A people-centred approach through Self-Management and Reciprocal learning for the prevention and management of Type-2-Diabetes (SMART2D)
Utlysning: Horizon 2020 Health – Research and innovation action (RIA)
Projektperiod: 1 januari 2015 – 31 mars 2019
Deltagare: 6 partners
Koordinator: Meena Daivadanam, institutionen för folkhälsovetenskap.

Läs mer om SMART2D på projektets webbsida

KI Nyheter: "Lärdomar från internationellt projekt om egenvård vid typ 2-diabetes"

Pågående KI-koordinaerade projekt inom IMI

Innovative Medicines Initiative (IMI) är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska läkemedelsindustrins intresseorganisation, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för att etablera Europa som den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling.

RTCure

Utveckling av immunterapier för att förhindra och behandla reumatoid artrit (RA).

Projektets namn: Rheuma Tolerance for Cure (RTCure)
Projektperiod: 1 september 2017 – 21 augusti 2022
EU-finansiering: 6 miljoner euro
Deltagare: 20 partners
Koordinator: Lars Klareskog, institutionen för medicin, Solna

Läs mer om projektet på EU:s webbplats

Pågående KI-koordinerade projekt inom Framtida och ny teknik (FET)

TopSpec

Projektnamn: Next generation precision antibody profiling - from science fiction to reality
Utlysning: H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01
Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021
Deltagare: 8 partners
Koordinator: Roman Zubarev, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Pågående KI-koordinerade projekt inom EDCTP2

EDCTP2-programmet är ett samarbete mellan EU:s Horizon 2020 och European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP).

PROFORMA

Utveckling av system för läkemedelssäkerhet i östra Afrika. Projektet är samfinansierat av EDCTP2, SIDA, Karolinska Institutet, Pharmacy and Poisons Board (Kenya), Muhimbili University of Helath and Allied Sciences (Tanzania) och Tanzania Food and Drugs Authority.

Projektets namn: Pharmacovigilance infrastructure and post-marketing surveillance system capacity building for regional medicine regulatory harmonization in East Africa (PROFORMA)
Projektperiod: 1 mars 2018 – 28 februari 2023 (60 månader)
Anslag: 6 miljoner euro (grant agreement CSA20165-1618)
Deltagare: 10 partners
Koordinator: Eleni Aklillu, institutionen för laboratoriemedicin

Läs mer om projektet på dess webbplats

Nyhetsartikel på KI Nyheter

EU-samarbetsprojekt där KI deltar som partner