Centrum för social hållbarhet (CSS)

Centrum för social hållbarhet - Center for Social Sustainability - är ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum social hållbarhet. Vi ska ta fram och informera om spännande, kreativa och konkreta forskningsresultat om hur människor kan samverka mer effektivt och hållbart.

Välkommen hit för att upptäcka mer!

Social hållbarhet

Professor Stefan Einhorn berättar om social hållbarhet och bakgrunden till att Centrum för social hållbarhet (CSS) skapades: 

"För att vi ska fungera som individer, på gruppnivå och i samhället krävs medkänsla, tillit och altruism"