Samarbeten IMSE

IMSE-studierna bedrivs i samarbete med Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Svenska neuroregister samt deltagande neurologiska kliniker runt om i Sverige.

LF
Innehållsgranskare:
2023-09-14