Om Avdelningen för Neuro

Om oss

Vår kärnverksamhet är forskning och utbildning. Vår forskning ligger långt i framkant både nationellt och internationellt och har en direkt betydelse i vårt nära samarbete med sjukvården. Vi har många såväl internationella som nationella samarbetspartners. Vi har verksamhet både i Solna och Huddinge.

Vision

Vi vill att vår forskning ska påverka, lyfta och förbättra den kliniska verksamheten och genomsyra allt vi gör så att patienten snabbt får del av nya resultat och metoder.

Historia

Pionjär i Sverige

Neurologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset bildades 1887 och är den näst äldsta i världen. Den första Neurologkliniken bildades 1884 i Paris. Länge var dessa två de enda neurologklinikerna i världen. Det dröjde ända till 1950-talet innan ytterligare neurologisk verksamhet etablerades i Sverige.

Neurocentrum i Solna öppnade under ledning av Professor Eric Kugelberg den 26 september 1963 med goda resurser för neuro specialiteter och goda forskningslokaler både för klinisk och experimentell forskning.

En gång i tiden tillhörde dess mark kronohemmanet Norrbacka. Det fanns ett torp med samma namn uppe på bergen och på 1700-talet omvandlades det till ett värdshus där Bellman var en ofta återkommande gäst.

Kontakt

Avdelningschef:

Maja Jagodic
Professor
E-post: maja.jagodic@ki.se


Biträdande avdelningschef:

Karin Jensen
Senior forskare
E-post: karin.jensen@ki.se
 

Webbredaktör:

Nilla Karlsson
E-post: nilla.karlsson@ki.se

 

Nilla Karlsson
2024-02-13