IMSE läkemedelsstudier

IMSE läkemedelsstudier består av 13 stycken prospektiva studier vilka alla följer patienter som behandlas med någon MS-behandling som faller inom ramen för IMSE-studien.

Varför görs IMSE läkemedelsstudier?

Målet är att kartlägga och analysera betydelsen av olika demografiska och kliniska faktorer för behandlingseffekten av immunmodulerande läkemedel för MS.

Vem blir inkluderad i IMSE läkemedelsstudier?

Du som ska påbörja din MS-behandling inom ramen för den ordinarie sjukvården (nästan alltid hos en neurologspecialist) tillfrågas om deltagande i studien i samband med besök hos behandlande klinik. Deltagande i studien är frivilligt och påverkar inte sedvanlig behandling och omhändertagande.

Hur går IMSE läkemedelsstudier till?

Du som samtycker till deltagande följs under din behandlingstid via Svenska Neuroregister som är ett nationellt kvalitetsregister över neurologiska sjukdomar.

Under din behandling sker utvärdering vid behandlingsstart och därefter årligen i samband med ordinarie läkarbesök under din läkemedelsbehandling. Den kliniska utvärderingen utförs av neurolog eller sjuksköterska på din behandlande klinik. På kliniken utvärderas och registreras fysiska, psykiska och kognitiva faktorer, skovfrekvens samt eventuella biverkningar. Vid de första utvärderingstillfällena (0, 12 och 24 månader) tas även blodprov (plasma och DNA).

Vilka läkemedel följer vi inom ramen för IMSE?

IMSE 1

Läkemedelsnamn: Tysabri

Aktiv substans: Natalizumab

Administrering: Infusion

Startår: 2006

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Biogen om Tysabri 

Läkemedelsverket om Tysabri 

Svenska MS-sällskapet om Tysabri 

IMSE 2

Läkemedelsnamn: Gilenya

Aktiv substans: Fingolimod

Administrering: Tablett

Startår: 2011

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Novartis om Gilenya 

Läkemedelsverket om Gilenya

Svenska MS-sällskapet om Gilenya

IMSE 3

Läkemedelsnamn: Lemtrada

Aktiv substans: Alemtuzumab

Administrering: Infusion

Startår: 2014

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Sanofi Genzyme om Lemtrada 

Läkemedelsverket om Lemtrada

Svenska MS-sällskapet om Lemtrada

Svenska MS-sällskapet, nya rekommendationer Lemtrada

IMSE 4

Läkemedelsnamn: Aubagio

Aktiv substans: Teriflunomid

Administrering: Tablett

Startår: 2014

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Sanofi Genzyme om Aubagio

Läkemedelsverket om Aubagio

Svenska MS-sällskapet om Aubagio

IMSE 5

Läkemedelsnamn: Tecfidera

Aktiv substans: Dimethyl fumarat

Administrering: Tablett

Startår: 2014

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Biogen om Tecfidera

Läkemedelsverket om Tecfidera

Svenska MS-sällskapet om Tecfidera

IMSE 6

Läkemedelsnamn: Plegridy

Aktiv substans: Peginterferon beta-1a

Administrering: Subkutan injektion

Startår: 2015

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Biogen om Plegridy

Läkemedelsverket om Plegridy

Svenska MS-sällskapet om Plegridy

IMSE 7

Läkemedelsnamn: Mabthera

Aktiv substans: Rituximab

Administrering: Infusion

Startår: 2016

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Roche om Mabthera

Läkemedelsverket om Mabthera

Svenska MS-sällskapet om Mabthera

IMSE 8

Läkemedelsnamn: Zinbryta

Aktiv substans: Daclizumab

Administrering: Subkutan injektion

Startår: 2017

Status: Avslutad

Avslutningsdatum: 2018-03-27

IMSE 9

Läkemedelsnamn: Ocrevus

Aktiv substans: Ocrelizumab

Administrering: Infusion

Startår: 2018

Status: Avslutad

Avslutningsdatum: 2019-12-12

IMSE 10

Läkemedelsnamn: Mavenclad

Aktiv substans: Cladribine

Administrering: Tablett

Startår: 2018

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Merck om Mavenclad

Läkemedelsverket om Mavenclad

Svenska MS-sällskapet om Mavenclad

IMSE 11

Läkemedelsnamn: Mayzent

Aktiv substans: Siponimod

Administrering: Tablett

Startår: 2020

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Novartis om Mayzent

Läkemedelsverket om Mayzent

Svenska MS-sällskapet om Mayzent

IMSE 12

Läkemedelsnamn: Kesimpta

Aktiv substans: Ofatumumab

Administrering: Subkutan injektion

Startår: 2021

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Novartis om Kesimpta

Läkemedelverket om Kesimpta

Svenska MS-sällskapet om Kesimpta

 

IMSE 13

Läkemedelsnamn: Vumerity

Aktiv substans: diroxymelfumarat

Administrering: Tablett

Startår: 2021

Status: Pågående

Mer information om läkemedlet:

Läkemedelsbolaget Biogen om Vumerity

Läkemedelverket om Vumerity

Svenska MS-sällskapet om Vumerity

 

Nilla Karlsson
2024-01-22