IMSE

IMSE - Immunomodulation and Mutiple Sclerosis Epidemiology study

Det övergripande syftet med IMSE-studien är att kartlägga och analysera betydelsen av olika demografiska och kliniska faktorer för behandlingseffekten av nylanserade immunmodulerande läkemedel för multipel skleros (MS). Ytterligare mål med studien är att få mer kunskap om orsaker till inflammation i nervsystemet och hur gener och miljöfaktorer i samverkan bidar till att MS utlöses samt påverkar det följande sjukdomsförloppet.

Foto: Pixabay
Dandelion seeds Foto: Pixabay