MR centrum

Karolinska institutets MR-centrum är en kärnfacilitet som driver MR forskning på neuroradiologiska kliniken. Utrustningen består av en MR skanner GE750 Discovery på 3 Tesla som ägs av karolinska Institutet tack vare en generös gåva från Knut and Alice Wallenberg stiftelsen 2010.

Här hittar ni uppdateringar och information om MR-centrum: organisation, teknisk drift, wiki, bokning, kurser, händelser, mm.

COVID-19 information

Till alla som skannar på MR centrum

Folkhälsomyndighetens råd gäller. Undvik närkontakt, tvätta händerna ofta, och stanna hemma vid sjukdom! På MRcentrum betyder det:

1 – Försäkra Er att deltagarna är friska och visar inga symptom för COVID-19 (hosta, feber) innan de kommer in på MR centrum.

2 – Rengör med ytdesinfektionsmedel allt som har varit eller som kommer att vara i kontakt med deltagarna (MR skannern, responsboxar, mm).

3 – Enbart en deltagare i taget får vistas på MR centrum. Ingen samling av personer är tillåten.

MR centrums seminarier

fMRI seminarieserie

MR-centrum vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet kommer under våren 2021 att starta en seminarieserie med fokus på funktionell magnetisk resonanstomografi. Seminarierna kommer att ledas av professor Peter Fransson, som har flera decennier av erfarenhet av funktionell hjärnavbildning. Den avsedda publiken är alla forskare som har intresse av den experimentella designen, datamodellering och analys av fMRI-data. Syftet med seminarieserien, som vi tänker ge 2 till 3 gånger per termin, är att tillhandahålla ett forum för en öppen diskussion om metodologiska aspekter av fMRI-analys samt att ge forskare möjlighet att presentera / diskutera sina egna forskningsprojekt där feedback och support ges i ett användarvänligt forum. Varje seminarium börjar med en presentation av ett fMRI-relaterat ämne eller metodologiskt orienterat fMRI-papper som följs av en diskussion. Datum och tid för det första seminariet kommer snart att meddelas på denna sida och information kommer att skickas ut via e-postlistor.

Kontakta mig direkt i förväg om du har frågor / projekt som du vill att vi ska ta upp under seminariet.

Professor Peter Fransson

Peter.Fransson@ki.se