MR centrum

Karolinska institutets MR-centrum är en kärnfacilitet som driver MR forskning på neuroradiologiska kliniken. Utrustningen består av en MR skanner GE750 Discovery på 3 Tesla som äggs av karolinska Institutet tack vare en generös gåva från Knut and Alice Wallenberg stiftelsen 2010.

Här hittar ni uppdateringar och information om MR-centrum: organisation, teknisk drift, wiki, bokning, kurser, händelser, mm.

COVID-19 information

Till alla som skannar på MR centrum

Folkhälsomyndighetens råd gäller. Undvik närkontakt, tvätta händerna ofta, och stanna hemma vid sjukdom! På MRcentrum betyder det:

1 – Försäkra Er att deltagarna är friska och visar inga symptom för COVID-19 (hosta, feber) innan de kommer in på MR centrum.

2 – Rengör med ytdesinfektionsmedel allt som har varit eller som kommer att vara i kontakt med deltagarna (MR skannern, responsboxar, mm).

3 – Enbart en deltagare i taget får vistas på MR centrum. Ingen samling av personer är tillåten.

Skanna

Skanna

Vill du boka MR skannern för din studie eller börja skanna? Du kan söka vår utbildning för att börja skanna eller enbart säkerhetskursen. Du kan också ansöka om projektnummer.