MR centrum

MR centrum

Karolinska institutets MR-centrum är en kärnfacilitet som driver MR forskning på neuroradiologiska kliniken. Utrustningen består av en MR skanner GE SIGNA Premier på 3 Tesla som ägs av Karolinska Institutet tack vare en generös gåva från Knut and Alice Wallenberg stiftelsen 2010.

Här hittar ni uppdateringar och information om MR-centrum: organisation, teknisk drift, wiki, bokning, kurser, händelser, mm.