Om oss på enheten för audiologi

Enheten bedriver utbildning inom hörselområdet på olika nivåer.

Audionomprogrammet är en 3-årig utbildning som dels leder till yrkesexamen för arbete som audionom och dels till kandidatexamen i audiologi. Utbildningen innefattar klinisk utbildning och närheten till hörselkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge möjliggör ett nära samarbete kring den kliniska utbildningen. 

Inom CLINTEC finns även logopedprogrammet som möjliggör ett närmare samarbete i undervisning och forskning.

Organisation

Per A. E. Muhr

Anknuten till Forskning

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för audiologi
Alfred Nobels Allé, 10, plan 5
141 83 Huddinge