Åsa Skjönsberg

Lektor/Audionom
E-postadress: asa.skjonsberg@ki.se
Telefon: +46852488960
Besöksadress: Enheten för audiologi, Alfred Nobels Allé 10, plan 5, 14152 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Audiologi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • A longitudinal twin study of the impact on hearing from noise and other environmental exposures, aging, and the genetic background
    Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare
    1 January 2009 - 31 December 2011

Anställningar

  • Lektor/Audionom, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2006
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2001
  • Audionomexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI