Om enheten för urologi

Enheten för urologi är en av institutionen för klinisk vetenskap, intervention och tekniks enheter. Enhetschef är universitetslektor Lars Henningsohn och till enheten är också professor emeritus Hans-Göran Tiselius och enhetssekreterare Marie Lygdman knutna. Enheten står för den akademiska delen av Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Klinisk verksamhetschef är docent Ingrid Ehrén. Kliniken har för övrigt fyra överläkare, två biträdande överläkare, fyra specialistläkare samt några fantastiskt duktiga läkare under utbildning. Alla dessa läkare står för den kliniska sjukvården på Huddingesidan av vår gemensamma klinik som spänner sig över Karolinskas båda Universitetssjukhus, Solna och Huddinge. På Huddingesidan bedrivs kliniskt allmän urologisk sjukvård, njur-/och uretärstensbehandlingar (framför allt med stötvågsteknik), njurcancerbehandlingar samt avancerad urinrörsstrikturskirurgi.

Ett av enhetens stora uppdrag är undervisning av medicine kandidater. För närvarande ligger undervisningen inom termin 7 och samtliga studenter får cirka sju dagars urologisk undervisning inom ramen för kursen Klinisk Medicin inriktning kirurgi.

Den andra stora delen för enheten är att genomföra och stå för klinikens forskning på Huddingesidan.

Organisation

Lars Henningsohn

Lektor/överläkare

Marie Lygdman

Administratör

Hans-Göran Tiselius

Professor emeritus

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för urografi

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Stockholm

Fax: 08-585 826 25