Om enheten för urologi

This page in English

Enheten för urologi är en av institutionen för klinisk vetenskap, intervention och tekniks enheter. Enhetschef är universitetslektor Lars Henningsohn och till enheten är också professor emeritus Hans-Göran Tiselius och enhetssekreterare Marie Lygdman knutna. Enheten står för den akademiska delen av Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Klinisk verksamhetschef är docent Ingrid Ehrén. Kliniken har för övrigt fyra överläkare, två biträdande överläkare, fyra specialistläkare samt några fantastiskt duktiga läkare under utbildning. Alla dessa läkare står för den kliniska sjukvården på Huddingesidan av vår gemensamma klinik som spänner sig över Karolinskas båda Universitetssjukhus, Solna och Huddinge. På Huddingesidan bedrivs kliniskt allmän urologisk sjukvård, njur-/och uretärstensbehandlingar (framför allt med stötvågsteknik), njurcancerbehandlingar samt avancerad urinrörsstrikturskirurgi.

Ett av enhetens stora uppdrag är undervisning av medicine kandidater. För närvarande ligger undervisningen inom termin 7 och samtliga studenter får cirka sju dagars urologisk undervisning inom ramen för kursen Klinisk Medicin inriktning kirurgi.

Den andra stora delen för enheten är att genomföra och stå för klinikens forskning på Huddingesidan.

Organisation

Lars HenningsohnEnhetschef, professor, universitetslektor
Lars Henningsohn
Telefon: 08-585 87762
lars.henningsohn@ki.se
Marie LygdmanAdministratör
Marie Lygdman
Telefon: 08-585 87767
marie.lygdman@ki.se
Hans-Göran Tisselius
Professor emeritus
Hans-Göran Tiselius
 

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för urografi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax: 08-585 826 25
Urologi