Forskning vid enheten för logopedi

Att kunna tala

Att kunna tala

är något de flesta tar för givet. Likaså att kunna äta och svälja utan besvär. Rösten bär det mesta av vår kommunikation i det dagliga livet. Att kunna använda språket och kommunicera effektivt ger delaktighet.

Men vad händer om talorganen inte utvecklas normalt under fosterstadiet eller hörseln är otillräcklig? Hur är sambanden med hjärnans funktion och problem att kommunicera? Hur ser problem med sväljning, artikulation, röst, språk och minne ut vid neurologiska sjukdomar? Vilka diagnostiska metoder är mest tillförlitliga? Hur kan röstproblem förebyggas? Hur behandlas patienter med kommunikationsproblem eller sväljsvårigheter bäst?