Att leva med en kommunikativ funktionsnedsättning

Kommunikationsproblem kan uppstå till följd av en rad tillstånd och sjukdomar såsom språkstörning hos barn (DLD), hörselnedsättning och dövhet, stroke och demenssjukdomar. Hur dessa kommunikativa funktionsnedsättningar inverkar på den vardagliga kommunikationen varierar, men kommunikationen beskrivs ofta som mycket problematisk av såväl personerna som har nedsättningen som av deras anhöriga.

Tre personer som pratar.
Foto: Getty Images

Att kunna kommunicera i vardagen är viktigt för social delaktighet, aktivitet och för att kunna utöva sitt personliga medborgarskap. Inom projektgruppen har vi ett gemensamt fokus på konsekvenser av kommunikativa funktionsnedsättningar i vardagen. Våra teoretiska ramverk utgår från ett dialogiskt perspektiv och vi använder oss bland annat av multimodal interaktionsanalys.

Senior par tittar på digital tablett tillsammans hemma - Bildbanksfoto.
Foto: Getty Images

I projektgruppens område ingår både projekt som rör barn med medfödda kommunikativa funktionsnedsättningar och projekt med vuxna med förvärvade sjukdomar och skador. Vi studerar även hur man kan använda digital teknik som stöd i interaktion, framför allt för personer med demens.

En viktig del av gruppens forskning i samtliga delprojekt är att öka den ekologiska validiteten inom logopedisk verksamhet; genom att fokusera på personers vardag kan vi bidra till att logopediska insatser utformas så att de spelar roll för individers möjligheter att delta i socialt samspel, fatta beslut kring den egna personen och att utöva ett aktivt medborgarskap. I ett av gruppens delprojekt jämförs resultat av språkliga och kognitiva test med vardagliga interaktion och resultaten understryker vikten av att även inkludera vardaglig interaktion i logopedisk bedömning.

Projektgruppens medlemmar

Projektgruppens medlemmar
Namn Titel Funktion
Christina Samuelsson Professor Projektgruppledare
Elias Ingebrand Leg logoped Postdoktor
Ulrika Marklund Fil dr, leg logoped Postdoktor

I samarbete med

I samarbete med
Namn Titel Funktion Lärosäte
Lars-Christer Hydén Professor Forskare Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, IKOS
Björn Lyxell Professor Forskare Universitetet i Oslo, Department of special needs education
Henrik Danielsson Professor Forskare Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL
Charlotta Plejert Biträdande professor Forskare Linköpings universitet, Institutionen för medicinska och kliniska vetenskaper, BKV
Anna Ekström Lektor Forskare Linköpings universitet, Institutionen för medicinska och kliniska vetenskaper
Lena Rosenberg Lektor Forskare Karolinska Institutet, avd för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS
Camilla Malinowsky Lektor Forskare Karolinska Institutet, avd för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS
Birgitta Sahlén Professor Forskare Lunds universitet, Logopedi foniatri och audiologi
Olof Sandgren Lektor Forskare Lunds universitet, Logopedi foniatri och audiologi
Ellen Marklund Fil dr Forskare Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
Lisa Gustavsson Fil dr Forskare Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
Karin Myrberg Leg logoped Doktorand Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, IKOS
Sophia Lindeberg Leg logoped Doktorand Linköpings universitet, Institutionen för medicinska och kliniska vetenskaper, BKV

Projekt

Utvalda publikationer

"It's Our Gang"-Promoting Social Inclusion for People with Dementia by Using Digital Communication Support in a Group Activity 
Samuelsson C, Ferm U, Ekstrom A CLINICAL GERONTOLOGIST 2021;44(4):418-429

A person living with dementia learning to navigate an iPad: a case study
Ingebrand E, Samuelsson C, Hydén Lc Disability and rehabilitation. Assistive technology 2020;():1-10

Tablet computer-supported conversation between people with dementia and their carers: technology as interactional focus
Ferm U, Ekstrom A, Larsson E, Samuelsson C UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY 2020

Digital communication support in interaction involving people with dementia
Samuelsson C, Ekstrom A LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2019;44(1):41-50

Different approaches in aphasia assessments: a comparison between test and everyday conversations
Myrberg K, Hyden Lc, Samuelsson C APHASIOLOGY 2018;32(4):417-435

Collaboration, trouble and repair in multiparty interactions involving couples with dementia or aphasia
Samuelsson C, Hyden Lc INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2017;19(5):454-464

Prosodic aspects of repetition in Swedish-speaking children with developmental language disorder
Sundstrom S, Lyxell B, Samuelsson C INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2019;21(6):623-634

Phonological and grammatical production in children with developmental language disorder and children with hearing impairment
Sundstrom S, Lofkvist U, Lyxell B, Samuelsson C CHILD LANGUAGE TEACHING & THERAPY 2018;34(3):289-302

Prosodic and segmental aspects of nonword repetition in 4- to 6-year-old children who are deaf and hard of hearing compared to controls with normal hearing
Sundström S, Löfkvist U, Lyxell B, Samuelsson C Clinical linguistics & phonetics 2018;32(10):950-971

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-09-27