Forskning vid enheten för audiologi

Vid enheten för audionomi pågår för närvarande forskningsprojekt inom följande huvudområden:

Epidemiologisk hörselforskning

Epidemiologisk hörselforskning undersöker hur vanligt det är med hörselskador och tinnitus. Epidemiologiska metoder kan också kartlägga samband mellan hörselskador och orsaker till skadan. Vanliga orsaker är hög ålder, olika sjukdomar och genetiska faktorer, men också faktorer i arbetsmiljön, i vårt sätt att leva och i samhället kan bidra till ökad risk för hörselskada.

Tvillingars hörsel

Åsa Skjönsberg 

Pernilla Videhult Pierre

Kemikalier och hörselskada- behovet av en hörselmärkning. Var god se den engelska sidan

Exponering för buller på arbete och fritid hos olika yrkesgrupper. Var god se den engelska sidan

Per Muhr

Klinisk hörselforskning

Klinisk hörselforskning omfattas av direkt patientbaserad hörselforskning, såsom diagnostik och behandling av olika typer av hörsel- och balanssjukdomar hos patienter i alla åldrar. Det mesta av denna forskning bedrivs på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och finns beskriven på deras hemsida. Några projekt drivs i samarbete mellan denna klinik och Enheten för audionomi.

Pernilla Videhult Pierre, gruppledare