Om enheten för urologi

Vi undervisar och forskar kring vård och behandling av patienter med benign eller malign sjukdom i urinorgan och manliga könsorgan. Enheten för urologi är en del av institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

Enheten ansvarar för det akademiska uppdraget som utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets medicinska enhet Bäckencancer, Sektion Urologi Huddinge.

Ett av enhetens stora uppdrag är undervisning av studenter på läkarprogrammet. För närvarande ligger undervisningen inom termin 7 och samtliga studenter får cirka sju dagars urologisk undervisning inom ramen för kursen Klinisk Medicin inriktning kirurgi.

Enheten för urologi bedriver kliniskt anknuten urologisk forskning enligt vårduppdraget som medicinska enhet Bäckencancer har. Det finns också sjuksköterskor och uroterapeut som forskar inom urologisk vård- och omvårdnad, vilket även är en tillgång till enhetens undervisning.

På Karolinska Universitetssjukhusets Sektion Urologi Huddinge bedrivs specialiserad allmän urologisk sjukvård. Uppdraget är särskilt specialiserat på vård och behandling av njur-/och uretärsten, icke muskelinvasiv urinblåsecancer, större tumöravlägsnande kirurgi vid testikelcancer, njurcancerbehandlingar samt avancerad urinrörsstrikturskirurgi.

Enhetschef är universitetslektor Lars Henningsohn. Anställda är adjunkt Helena Thulin och enhetsadministratör Marie Lygdman.

Organisation

Profile image

Lars Henningsohn

Universitetslektor/Överläkare
Profile image

Marie Lygdman

Administratör

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för urologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Fax: 08-585 826 25

LH
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-01-18