Om oss på enheten för audiologi

Enheten bedriver utbildning inom hörselområdet på olika nivåer.

Enheten för audiologi ansvarar för Audionomprogrammet, som är en treårig utbildning som leder dels till yrkesexamen för arbete som audionom, dels till kandidatexamen i audiologi. Utbildningen innefattar klinisk utbildning i nära samarbete med hörselkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset samt med auktoriserade hörselkliniker runt om i Stockholm.

Efter examen finns möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå och genom fristående kurser nå en magisterexamen i audiologi. En magisterexamen ger behörighet till studier på forskarnivå.

Organisation

Åsa Skjönsberg

Enhetschef, med dr, leg audionom

Helene Bergström

Adjunkt, med mag, leg audionom
Profile image

Jeannette Ekblom Hägerström

Adjunkt, med mag, leg audionom
Profile image

Allison Mackey

Postdoktor
Profile image

Satu Turunen-Taheri

Adjunkt, med dr, leg audionom
Profile image

Pernilla Videhult Pierre

Adjunkt, med dr, leg apotekare

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för audiologi
Alfred Nobels Allé, 10, plan 5
141 83 Huddinge

ÅS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-07-25