Välkommen till Institutet för miljömedicin (IMM)

IMM är en institution vid Karolinska Institutet som bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning.

 

IMM Conference Big Data - more information here!