• Läs mer om forskning vid Institutet för miljömedicin (IMM).

    Vid IMM bedrivs forskning om hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa.

  • Läs mer om riskbedömning vid Institutet för miljömedicin (IMM).

    Vid IMM bedrivs riskbedömning för att uppskatta hälsoeffekter till följd av exponering för enskilda eller komplexa miljöfaktorer.

  • Läs mer om utbildning vid Institutet för miljömedicin (IMM).

    Vid IMM bedrivs utbildningsverksamhet på grund-, avancerad och forskarnivå inom epidemiologi, miljömedicin och toxikologi.

Välkommen till Institutet för miljömedicin (IMM). IMM är en institution vid Karolinska Institutet som bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning.