Publikationer och arkiv

This page in English

Från jubileumssymposiet 14 juni 2014

Avhandlingar


Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi - VetEm 170120
Program       
Tal- och språkstörning i förskoleålder och skolålder.
Rapport från några aktuella projekt
Anita McAllister
Sofia Strömberg
Anna-Eva Hallin
Dysfagi - metoder och metodutveckling Per Östberg
Effekter av EMST på sväljningen Kerstin Johansson
Repetitive Saliva Swallowing Test: normer,
diagnostisk validitet och inverkan av
salivsekretion
Emmelie Persson
Röststörningar - - prevalens och evidens för
behandling med fokus på LSVT
Maria Södersten
LSVT på andra sätt och för andra tillstånd än Parkinsons sjukdom Ellika Schallin
LSVT - Vad händer när patienten lämnar kliniken? Joakim Körner Gustafsson

 


Nyhetsarkiv

Logopedi