Invigning och öppethus av det nya rörelselabbet inom core-faciliteten uMOVE!

För att fira inflytt av det nya rörelselabbet arrangerades den 13 mars öppet hus för core-faciliteten uMOVE i Solna som drivs i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI, och som erhållit medel från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V).

uMove
Tjänster som uMOVE har att erbjuda

uMOVE - en stor rörelse framåt

Nu ser vi fram emot spännande forskning, givande kurser och mer riktade behandlingar med hjälp av vår nya core facilitet uMOVE, säger Erika Franzén, Scientific Director för uMOVE.

uMove Öppet hus
Erika Franzén håller presentation i det nya rörelselabbet i Solna

Öppet hus inleddes med en invigning och presentation av uMOVE:s Scientific Director Erika Franzén. Rörelse är starkt kopplat till hälsa och välmående. Inte bara fysisk hälsa utan även psykologiska faktorer som kognition och emotion påverkar rörelseförmågan. För att öka kunskap om hur olika sjukdomar och tillstånd påverkar rörelse så behövs tillgång till och kunskap om de senaste metoderna för rörelseanalys.

uMove öppet hus
Demonstration av Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)

uMOVE - en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende

uMOVE erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem – från lab-baserade mätningar till monitorering av aktiviteter i dagliga livet och inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll. Hittills har det funnits flera olika labb som haft tillgång till rörelseanalys på Karolinska och KI, men då tillgången till stöd varit bristfällig har det varit svårt att utveckla och erbjuda dessa tjänster för forskare och kliniker i olika fält.

uMOve
Demonstration av Biodex dynamometer

Under dagen demonstrerades rörelseanalyssystemen Gaitrite, APDM, Mätning av fysisk aktivitet med accelerometrar (Actigraph/ActivPAL) samt fNIRS och Biodex dynamometer. Med uMOVE erbjuds forskare, lärare, studenter och kliniker en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende, och därmed nya möjligheter för ökad kunskap och nya utvärderingsmetoder med hjälp av rörelseanalys i kombination med kognitiva och psykologiska mätmetoder.

Vill du veta mer?

Har ni frågor om att använda faciliteten, prisförfrågan, eller vill ni boka in en kostnadsfri konsultation? Använd gärna vårt webbformulär eller kontakta uMOVEs projektgrupp