Workshops and seminarier på uMOVE

Här kan du läsa om både kommande och genomförda workshops och seminarier på uMOVE.

Dekorativ bild
fNIRS genomgång. Linda Jaktholm Foto: Linda Jaktholm

Workshop för rörelseanalys 23 februari 2024

Workshopen syftade till att introducera kliniker, forskare, postdoktorer och doktorander från olika områden (rehabiliteringsmedicin, fysisk aktivitet, idrottsmedicin, ergonomi, etc.) till olika (portabla) rörelseanalyssystem. Dessutom ville vi skapa en lärandemiljö om olika aspekter av rörelseanalyser och en möjlighet för doktorander att träna i att presentera sin forskning. Efter introduktionen från professor Erika Franzén, chef för uMove, bestod förmiddagspasset av två presentationer på 30 minuter om rörelseanalys och funktionell nära-infraröd spektroskopi (fNIRS), följt av tre presentationer på 20 minuter av doktorander från Karolinska Institutet. Efter lunch delades gruppen in i tre delar för livedemonstrationer av olika rörelsesystem (APDM, fNIRS, Gaitrite) som är vanligt förekommande i uMOVE Core-anläggningen. Dagen avslutades med en inbjuden huvudtalare från den medicinska industrin, Dr. Roman Kuster, som visade hur rörelser kan övervakas på distans.

Presentation Parkinsons sjukdom
Presentation Parkinsons disease Foto: Linda Jaktholm

Föreläsare och föredragshållare:

Erika Franzén

Erika Franzen, professor i sjukgymnastik har en gemensam ställning mellan KI och Karolinska sjukhuset. Hennes forskningsområde är balans (postural kontroll) och motorisk kontroll hos äldre och individer med neurologiska störningar (>110 publikationer)

Wim Grooten

Docent (PhD) i sjukgymnastik och magisterexamen i rörelsevetenskap har publicerat >65 artiklar inom området biomekanik, motorisk kontroll och muskel- och skelettvärk ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Lucian Bezuidenhout

En magisterexamen i förnybar energi och en doktorsexamen i tillämpad fysik med expertis inom transdisciplinär forskning, digital signalbehandling och objektiv bedömning av fysisk aktivitet i olika befolkningsgrupper.

Alexander Kvist

Utbildad civilingenjör från KTH i Stockholm och är för närvarande doktorand vid Karolinska Institutet. Där studerar han komplex gång i Parkinsons sjukdom, med metoder från neuroimaging till gånganalys till psykologi.

Jenny Sedhed

En magisterexamen i sjukgymnastik och är för närvarande doktorand vid Karolinska InsHtutet. Projektet går ut på att undersöka motorisk kognitiv träning i hemmet med hjälp av eHälsa för personer med Parkinsons sjukdom

Callum Regan

En kandidatexamen i cellbiologi, en magisterexamen i nutriHon science och för närvarande doktorand i fysisk aktivitet och folkhälsa vid Karolinska InsHtutet. Mina studier tittar på både epidemiologi, undersöker sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa och främjandet av hälsosamma livsstilsbeteenden genom en mobilapp.

Roman Kuster

En doktorsexamen och en magisterexamen i rörelsevetenskap, är specialist på produktutveckling för biomedicin, biomekanik och arbetshälsa och arbetar för närvarande för Roche (Schweiz) som rörelseanalytiker.

fNIRS hätta
fNIRS hätta Foto: uMOVE

fNIRS workshop 2 september 2022

NIRx kommer att presentera sin första fNIRS-workshop någonsin i Sverige. De kommer att gå igenom grunderna samt mer avancerade ämnen i fNIRS.

Workshopen kommer också att innehålla presentationer från våra svenska användare och en praktisk demo som avslutas med en analys av insamlad data. 

När: 2 september kl 9.00-17.30

Var: uMOVE, Gävlegatan 55, 171 64 Solna

 

Du kan registrera dig och läsa mer om workshopen på denna sida:

Presentation av Franziska Albrecht och publik
Presentation av resting state fNIRS projekt av Franziska Albrecht Foto: Andreas Wallin

fNIRS workshop 12 april 2024

Linda Jaktholm
2024-04-16