Nätverk för samarbete

För att underlätta och stimulera till samarbete inom forskning och mobilitet deltar KI i ett antal akademiska nätverk.

International Network Medicine Consortium

Under 2018 inledde Brigham och Women's Hospital/Harvard University och Karolinska Institutet tillsammans med andra lärosäten i Europa, som Sapienza University, Maastricht University och Technical University of Vienna, ett samarbete i form av ett internationellt konsortium för nätmedicin.

Läs mer på den engelska sidan.

För mer information kontakta:

Eurolife

Karolinska Institutet är medlem i Eurolife, ett nätverk där nio väletablerade europeiska universitet samarbetar. Nätverket arbetar för att främja och underlätta samarbeten inom forskning och utbildning, utbyte av forskare, forskarstuderande och masterstudenter samt stimulera till ny forskning inom biovetenskap och medicin.

Medlemmar är förutom Karolinska Institutet: Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, University of Edinburgh, Universitetsmedicinska centrumet Göttingen, Medicinska Universitetet i Innsbruck, Leids Universitetsmedicinska Center, Universitetet i Strasbourg och Semmelweis University.

KI-studentens ambassadör Sara bloggar om sin erfarenhet av Eurolife Winter School i Österrike. Titta på filmen och läs bloggen för att lära dig mer om samarbetet från ett studentperspektiv.

För mer information kontakta:

Anna Dahlerus

Internationell koordinator

Sara om Eurolife Winter School

Scholars at Risk

KI är medlem i Scholars at Risk Network (SAR). Det är ett internationellt nätverk av högskolor som arbetar för att skydda hotade forskare, förebygga angrepp på grupper inom högre utbildning samt främjar akademisk frihet över hela världen.

För mer infromation kontakta:

Magna Charta

KI undertecknade Magna Charta Universitatum 2015. Det innehåller principer om akademisk frihet och institutionell autonomi som riktlinje för god styrning och självinsikt för universitet som blickar framåt.

För mer information kontakta:

Nordic Doctoral Training in Health Sciences

Karolinska Institutet ingår i det nordiska nätverket NorDoc (Nordic Doctoral Training in Health Sciences) vars mål är att ge doktorander på medlemslärosätena fri tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. 

För mer information kontakta: