Skip to main content

Nätverk för samarbete

För att underlätta och stimulera till samarbete inom forskning och mobilitet deltar KI i ett antal nätverk.

International Network Medicine Consortium

Under 2018 inledde Brigham och Women's Hospital/Harvard University och Karolinska Institutet tillsammans med andra lärosäten i Europa, som La Sapienza University, Maastricht University och Technical University of Vienna, ett samarbete i form av ett internationellt konsortium för nätmedicin.

Efter ett uppstartsmöte i Rom hösten 2018 har planeringsgrupper bildats. Man ser över möjligheter att samarbete inom aktiviteter så som bland annat utbyte av akademisk och administrativ personal; utbyte av studenter på grundnivå och avancerad nivå; gemensamma bidragsansökningar samt gemensamma genomföranden av forskningsprojekt.

För att inviga samarbetet mellan Brigham och Women's Hospital/Harvard University och Karolinska Institutet inom International Network Medicine Consortium, var KI värd ett symposium den 22 maj 2019 med toppforskare på området som presenterade sin senaste forskning och projekt. Syftet med symposiet var att främja användningen av nätverksvetenskap i individbaserad medicin och att presentera en ny färdplan för individbaserad medicinsk forskning inom klinisk vetenskap.

Om nätverksmedicin

Nätverksmedicin (Network Medicine) tillåter systematisk utforskning av molekylär komplexitet hos en viss sjukdom och även av molekylära relationer bland uppenbarligen distinkta patologiska fenotyper. Den multidisciplinära kompetensen inom International Network Medicine Consortium (dataanalyser, matematiker, fysiker, medicinska forskare och kliniker) underlättar gemensamma framsteg genom att använda nätteori för att mäta i mikroskopisk skala förhållandet mellan gener, proteiner, endogena och exogena metaboliter och sjukdomar. I större skala kommer ramarna för multilevelnät att mäta sannolikheten och möjlig styrka av biverkningar vid patientbehandling. Slutligen kan dataanalytiker i makroskopisk skala använda nätteori för att bedöma kvantitativt riskabelt patientbeteende. Alla dessa tillvägagångssätt är betydande för att fastställa diagnos, riskbedömning och behandling på individuell basis.

För mer information kontakta:

Johanna Diehl

Internationell koordinator

Eurolife

Karolinska Institutet är medlem i Eurolife, ett nätverk där nio väletablerade europeiska universitet samarbetar. Nätverket arbetar för att främja och underlätta samarbeten inom forskning och utbildning, utbyte av forskare, forskarstuderande och masterstudenter samt stimulera till ny forskning inom biovetenskap och medicin.

Medlemmar är förutom Karolinska Institutet: Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, University of Edinburgh, Universitetsmedicinska centrumet Göttingen, Medicinska Universitetet i Innsbruck, Leids Universitetsmedicinska Center, Universitetet i Strasbourg och Semmelweis University.

KI-studentens ambassadör Sara bloggar om sin erfarenhet av Eurolife Winter School i Österrike. Titta på filmen och läs bloggen för att lära dig mer om samarbetet från ett studentperspektiv.

För mer information kontakta:

Anna Dahlerus

Internationell koordinator

Sara om Eurolife Winter School

Scholars at Risk

KI är medlem i Scholars at Risk Network (SAR). Det är ett internationellt nätverk av högskolor som arbetar för att skydda hotade forskare, förebygga angrepp på grupper inom högre utbildning samt främjar akademisk frihet över hela världen.

För mer infromation kontakta:

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator

Magna Charta

KI undertecknade Magna Charta Universitatum 2015. Det innehåller principer om akademisk frihet och institutionell autonomi som riktlinje för god styrning och självinsikt för universitet som blickar framåt.

För mer information kontakta:

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator

Nordic Doctoral Training in Health Sciences

Karolinska Institutet ingår i det nordiska nätverket NorDoc (Nordic Doctoral Training in Health Sciences) vars mål är att ge doktorander på medlemslärosätena fri tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. 

För mer information kontakta:

Matti Nikkola

Universitetslektor