Nätverk för samarbete

KI deltar i ett antal internationella akademiska nätverk för att stimulera bättre samarbete inom forskning och mobilitet.

The Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH)
Foto: Davidson Ndyabahika.

Centre of Excellence for Sustainable Health

Ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

Centrum syftar till att:

  • utveckla kapacitet, utbildning och forskning
  • mobilisera åtgärder och kunskap
  • driva agendan för hållbar hälsa
  • uppnå de globala hållbarhetsmålen
  • utveckla digitala verktyg och resurser genom samarbete i globala nätverk och partnerskap

Eurolife

KI är medlem i Eurolife, ett nätverk av nio europeiska universitet. Nätverket arbetar för att främja och underlätta samarbeten inom forskning och utbildning, utbyte av forskare, forskarstuderande och masterstudenter samt stimulera till ny forskning inom biovetenskap och medicin.

KI-studentens ambassadör Sara bloggar om sin erfarenhet av Eurolife Winter School i Österrike. Titta på filmen och läs bloggen för att lära dig mer om samarbetet från ett studentperspektiv.

Profile image

Anna Dahlerus

Eurolife koordinator

M8 Alliance

M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies är den akademiska basen för World Health Summit. Detta unika nätverk består för närvarande av 28 medlemmar  (inklusive KI) i 20 länder. InterAcademy Partnership (IAP) representerar medicin och vetenskap i 130 länder.

M8 alliansen initierades av Charité 2009. Det internationella ordförandeskapet för World Health Summit roterar årligen bland medlemmar i M8 Alliance.

Magna Charta

KI undertecknade Magna Charta Universitatum som innehåller principer om akademisk frihet och institutionell autonomi som riktlinje för god styrning och självinsikt för universitet som blickar framåt.

Kristina Jesinkey

Magna Charta koordinator

Network Medicine Alliance

Under 2018 inledde Brigham och Women's Hospital/Harvard University och KI tillsammans med andra europeiska lärosäten ett internationellt konsortium för nätmedicin.

Profile image

Lise-Lotte Vedin

Network Medicine Alliance koordinator
NeurotechEU
NeurotechEU logotyp

NeurotechEU

Europauniversitetet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology ingår i EU:s satsning på Europauniversitet

NeurotechEU syftar till att skapa allianser mellan europeiska lärosäten för att stärka internationella konkurrenskraft. Studenter, forskare, lärare och övrig personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians och studenter skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika lärosätena.

Profile image

Ylva Olsson

NeurotechEU koordinator
+46852486036
Profile image

Maria Olsson

NeurotechEU koordinator
+46852486968

Nordic Doctoral Training

KI ingår i det nordiska nätverket NorDoc - Nordic Doctoral Training in Health Sciences vars mål är att ge doktorander på medlemslärosätena fri tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. Doktorandkurser som erbjuds inom NorDoc

Profile image

Matti Nikkola

Nordic Doctoral Training koordinator
Profile image

Lotta Lundqvist

Nordic Doctoral Training koordinator

Scholars at Risk

KI är medlem i Scholars at Risk Network (SAR) - ett internationellt nätverk av högskolor som arbetar för att skydda hotade forskare, förebygga angrepp på grupper inom högre utbildning samt främjar akademisk frihet över hela världen.

Kristina Jesinkey

Scholars at Risk koordinator