Akademiska koordinatorer

De akademiska koordinatorskapen är kopplade till de KI-övergripande internationella samarbeten som KI ingår i. Ett formaliserat samarbete på KI-övergripande nivå innefattar ofta flera olika samarbetsaktiviteter.

En akademisk koordinator verkar för att främja KI:s verksamheter vid universitet och institut i olika länder och regioner. Uppdraget innefattar verksamhet gällande utbildning, forskning samt forskarutbildning. 

De akademiska koordinatorernas uppgifter kan variera något beroende på samarbetenas karaktär. Men en övergripande beskrivning finns för alla uppdrag. I uppdraget ingår:

  • att verka för att främja KI:s samarbeten vid universitet och andra organisationer i olika länder
  • uppdraget innefattar den verksamhet som ingår i KI:s samarbete (kan vara utbildning, forskning, forskarutbildning, innovation).
  • finna synergier mellan pågående samarbetsaktiviteter samt hålla kontakt med KI-medarbetare som är aktiva i aktuell region eller har samarbete med berörd institution eller motsvarande
  • bidra till att förankra samarbetet/samarbetena inom KI
  • medverka i förekommande uppgifter som kräver akademisk kompetens och är relaterade till samarbeten i aktuell region
  • bidra till rekrytering av studenter från aktuell region till KI:s globala masterutbildningar samt till KI:s utbildning på forskarnivå i de fall då det är aktuellt

De akademiska koordinatorerna utses i några fall av kommittéerna men i övrigt av Internationaliseringsnämnden

Brasilien

Professor

Martin Schalling

Japan

Senior forskare

Per Nilsson

Kina

Forskare

Nailin Li

Storbritannien

Lektor

Pete Williams

USA

The Network Medicine Alliance (USA-EU)

Professor

Paolo Parini

National Institutes of Health, NIH

Senior forskare

Sarah Bergen

Mayo Clinic 

Professor

Sophie Erhardt

Rockefeller University

Professor/specialistläkare

Per Svenningsson