Partnerskapsavtal

Karolinska Institutet samarbetar genom avtal med ett antal lärosäten och organisationer runt om i världen.

De flesta aktiviteter, samarbeten och avtal hanteras och samordnas  av institutionerna, med undantag av utbildningsprogrammens utbytesavtal som rör studentmobilitet (på grundnivå och avancerad nivå) och gemensamma, dubbla- eller multipla examina. Vid KI finns också internationella samarbeten av universitetsövergripande karaktär med utvalda lärosäten och organisationer.

Alla avtal

KI har tecknat ett antal MoUs och avtal inom forskning, forskarutbildning samt inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå över hela världen. Med hjälp av den här kartan kan du ta reda på var och med vilka KI samarbetar.

Postdoktor och forskning

Majoriteten av samarbeten inom forskning sker mellan enskilda forskare. Det finns några undantag där samarbetsavtal initieras och stöds av Kommitteen för forskning.

Samarbeten inom forskning (på engelska)

Utbildning på forskarnivå

Majoriteten av forskarutbildningssamarbeten organiseras på institutionsnivå men det finns några undantag där samarbetsavtal initierats av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Samarbeten inom forskarutbildning (på engelska)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

På KI finns det många möjligheter för studenter att delta i olika typer av utbyte eller studier utomlands:

ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-04-29