Vem kontaktar jag för frågor som rör internationella samarbeten?

Karolinska Institutet är ett internationellt universitet och därmed är många delar av verksamheten involverad i internationella samarbeten och kan svara på olika frågor.

Akademiska koordinatorer

En akademisk koordinator verkar för att främja KI:s verksamheter vid universitet och institut i olika länder och regioner.

Alumnikontoret

KI Alumni verkar för att skapa och upprätthålla kontakter med såväl nationella som internationella alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. 

Internationalisering på utbildningsprogramnivå 

Varje utbildningsprogram vid KI har utsett en internationaliseringsansvarig.

Internationella kansliet

Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Internationella studenthandläggare

Internationella studenthandläggare administrerar in- och utresande utbytesstudenter.

Presstjänsten

Presstjänsten på Karolinska Institutet svarar på frågor från journalister och kan förmedla kontaktuppgifter till universitetsledningen, forskare, lärare och andra experter inom verksamheten.

ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-03-08