Ansöka till forskarutbildningskurser inom avtal

KI har upprättat ett antal centrala samarbetsavtal med universitet, forskningsinstitut och nätverk som gör att doktorander kan söka till forskarutbildningskurser vid KI på samma villkor som doktorander antagna till forskarutbildning vid KI.

Läs mer på den engelska sidan om vilka avtal som omfattas.

JA
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2023-10-18