Skip to main content

Akademiska koordinatorer

En akademisk koordinator verkar för att främja KI:s verksamheter vid universitet och institut i olika länder och regioner. Uppdraget innefattar verksamhet gällande utbildning, forskning samt forskarutbildning och kan innebära:

  • Att verka för nya nätverk och kontakter inom regionen/aktuell institution
  • Att vara uppdaterad om pågående samarbeten och finna synergier mellan dessa samt hålla kontakt med aktiva KI-forskare verksamma i respektive land/region
  • Att verka för rekrytering av studenter från aktuell region till KI:s masterutbildningar samt till KI:s utbildning på forskarnivå

De akademiska koordinatorerna utses av strategiskt råd för internationella frågor eller någon av kommittéerna.

Brasilien

Professor

Martin Schalling

Telefon:08-517 744 81

E-post:Martin.Schalling@ki.se

 

Kina

Forskare

Nailin Li

E-post:Nailin.Li@ki.se

 

Lokal koordinator i Kina:

Anknuten

Luni Chen

E-post:luni.chen@ki.se

 

Indien

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon:08-524 833 66

E-post:Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

 

USA

National Institutes of Health, NIH

Forskare

André Fisahn

Telefon:08-524 873 54

Enhet:Fisahn

E-post:Andre.Fisahn@ki.se

 

Mayo Clinic 

Professor

Sophie Erhardt

E-post:Sophie.Erhardt@ki.se

 

Rockefeller University

Professor/specialistläkare

Per Svenningsson

E-post:Per.Svenningsson@ki.se